จดหมายยืนยันความสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ

การเขียนจดหมายยืนยันความสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษนั้น จำเป็นมากสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าแบบมีสปอนเซอร์หรือมีผู้รับรองการเดินทาง เพราะการมีสปอนเซอร์หรือผู้รับรองในการเดินทางจะสามารถทำให้ทางสถานทูตของประเทศนั้นๆ เห็นว่าผู้ยื่นขอวีซ่าจะมีความสะดวกสบายในการเดินทางครั้งนี้ และยังมีผู้รับผิดชอบค่าใช้ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทาง เช่น ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารการกิน ค่ารักษาพยาบาลหากเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย โดยทางสถานทูตสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารส่วนตัวของผู้ที่เป็นสปอนเซอร์หรือผู้รับรองนั้นให้ข้อมูลมา ซึ่งผู้รับรองควรให้ความละเอียดและมีความชัดเจนในการยืนยันความสัมพันธ์เพื่อให้สถานฑูตประกอบพิจารณาได้โดยง่าย

การเขียนจดหมายความสัมพันธ์ควรให้ผู้ที่เป็นสปอนเซอร์หรือผู้รับรองเป็นผู้เขียนจดหมายต่อสถานทูตเพื่อเชิญชวนและรับรองให้กับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่ากับสถานทูต เพื่อไปพำนักในประเทศของสปอนเซอร์หรือผู้รับรองนั้นเอง? การเขียนจดหมายความสัมพันธ์ต่อสถานทูต สปอนเซอร์หรือผู้รับรองควรเขียนเป็นภาษาหลักของประเทศนั้น เช่น ประเทศอังกฤษ ควรเขียน เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ประเทศญี่ปุ่น ควรเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น แต่ส่วนมากก็มักจะเป็นภาษาอังกฤษ เพราะถือเป็นภาษาสากลและใช้กันทั่วโลก การเขียนจดหมายความสัมพันธ์ควรเขียนมาจากเหตุการณ์จริงไม่ควรเป็นเหตุการณ์ที่สมมติ

เนื่องจากเอกสารในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะสามารถตรวจสอบได้ว่าตรงกับจดหมายความสัมพันธ์ที่เขียนขึ้นมาหรือไม่ หากเอกสารไม่สัมพันธ์กับจดหมายที่เขียนขึ้น ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจจะถูกสถานทูตปฎิเสธวีซ่าได้และก็ทำให้เป็น แบล็คลิตส์ และหมดความน่าเชื่อถือ การขอวีซ่าในครั้งถัดๆ ไปก็จะทำได้ยากขึ้น ?การเขียนจดหมายรับรองความสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ หากท่านไม่รู้ว่าควรจะเขียนอย่างไร แนะนำให้ท่านใช้บริการจากศูนย์การแปลภาษาให้ช่วยเหลือได้ ซึ่งจะสะดวกรวดเร็วมากกว่า? เนื้อหาของจดหมายยืนยันความสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษควรจะครอบคลุมในเรื่องของ รายละเอียดของผู้รับรองหรือสปอนเซอร์ ระบุระยะเวลาในการเดินทาง ไป – กลับ ของผู้สมัครให้ชัดเจน ความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันระหว่างผู้รับรองและผู้ขอวีซ่า ผู้รับรองการเดินทางของผู้สมัครต่อสถานทูตต้องเซ็นชื่อรับรองจดหมายยืนยันความสัมพันธ์นั้นด้วย

presentation แต่งงาน

การเขียนจดหมายยืนยันความสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ไม่ได้จุกจิกมากมาย หากแต่ผู้สมัครขอหนังสือรับรองวีซ่านั้นต้องรู้ระเบียบขั้นตอนและขอบข่ายในการยื่นจดหมายยืนยันความสัมพันธ์นี้ ว่าแต่ละสถานฑูตต้องการรายละเอียดครอบคลุมขนาดไหน ซึ่งท่านสามารถสอบถามหรือใช้ตัวเลือกในการช่วยท่านได้

การ Search หาใน Google ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งในการช่วยท่านเป็นอย่างดี เพราะข้อมูลที่ท่านจะได้ใน Google นั้นจะมีทั้งตัวอย่างการเขียนจดหมายยืนยันความสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ และบอกที่มาที่ไปว่าควรมีความละเอียดมากน้อยเพียงใด สิ่งใดควรเขียน สิ่งใดไม่ควรเขียนลงไป สิ่งใดควรบอกและขอบข่ายของความสัมพันธ์ควรลึกแค่ไหน นอกจากนี้ท่านจะได้พบเห็น Case Study ต่างๆ จากประสบการณ์ของผู้ที่เคยเขียนจดหมายยืนยันความสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ ว่ามีอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ หรือมีอะไรที่เราไม่รู้แล้วผู้บอกเล่ามาเขียนเล่าประสบการณ์นั้นๆ ให้เราฟัง ซึ่งจะทำให้เรารอบรู้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้นจะทำให้เราสามารถเตรียมตัวได้เป็นอย่างดี

การเขียนจดหมายยืนยันความสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษนั้นเป็นการใช้เอกสารเพื่อยื่นให้สถานฑูต ดังนั้นสำนวนการเขียนควรมีความสละสลวยและเป็นทางการ นอกจากนี้แล้ว ควรเขียนโดยอิงจากหลักการที่เป็นจริง ไม่ควรเป็นเหตุการณ์ที่แต่งเรื่องขึ้น เพราะบางครั้ง สถานฑูตอาจจะมีการตรวจสอบแบบลับๆ โดยที่เราอาจจะคาดไม่ถึง หากการใส่ข้อมูลเท็จไป สถานฑูตอาจจะไม่ให้วีซ่าแก่เรา หรืออาจจะไม่ให้เรามีโอกาสได้ขอจดหมายยืนยันความสัมพันธ์อีกเลยก็เป็นได้

นอกจากนี้แล้ว เรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ ก็เป็นสิ่งสำคัญ หากท่านไม่ทราบหลักการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ไม่รู้ว่าควรจะมีรูปแบบอย่างไร ท่านควรใช้บริการบริษัทหรือศูนย์การแปลเอกสารเข้ามาช่วยจะดีที่สุด เพราะหากเอกสารไม่เรียบร้อย ท่านอาจจะหมดโอกาสในการยื่นจดหมายอีกก็ได้ เพราะบางสถานฑูตอาจจะไม่ให้ท่านได้ยื่นต่อเนื่อง อาจจะให้ท่านเว้นเป็นเวลา 1-3 เดือนแล้วแต่ระเบียบของสถานฑูตประเทศนั้นๆ ดังนั้นท่านควรมีความรอบครอบและก็ลงทุนทำให้ทุกอย่างถูกต้องเป็นกิจลักษณะจะดีกว่าทำแบบไม่ชัวร์ เพราะการติดต่อกับสถานฑูตบางแห่งก็ต้องใช้วิธีต่อคิวเข้าแถวกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเลยทีเดียว แล้วแต่ความนิยมในการเดินทางในช่วงนั้นๆ ดังนั้นท่านไม่ควรที่จะเสี่ยง

Comments are closed.