ครัวไทยไปครัวโลก

พ่อครัวไทย ยังไงก็เป็นที่ต้องการเสมอเพราะอาหารไทยเป็นที่รู้จักมายาวนานด้วยฝีมือและรสชาติ รวมทั้งรูปลักษณ์ของอาหารไทย การจัดเรียง ตกแต่ง ทำให้อาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ หากใครได้ลิ้มลองรับรองติดใจ และทำไมอาหารไทยถึงต้องเป็นคนไทยเท่านั้น เนื่องด้วยอาหารไทยต้องพิถีพิถัน ละเอียด และใส่ใจทุกขั้นตอนการจัดเตรียม การปรุง การใช้วัตถุดิบ ต้องเป็นคนไทยเท่านั้นจึงเข้าใจถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ และในยุคปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น นิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการลงมือปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยวเพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารรสเลิศ และสุดท้ายคือ การจัดขึ้นโต๊ะอาหาร ซึ่งอาหารไทยเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ครบถ้วนทุกขั้นตอนที่กล่าวมาตั้งแต่ต้น เพราะอาหารไทยแท้ๆเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก ได้รสชาติ ความอร่อย และสุขภาพที่ดีครบองค์รวมเมื่อเป็นเช่นนี้คนไทย พ่อครัว แม่ครัวไทยเท่านั้นจึงเข้าใจคุณสมบัติของวัตถุดิบต่างๆที่จะนำมาปรุงเป็นอาหารรสเลิศแบบไทยแท้ๆ เพราะสมุนไพรต่างๆ เพื่อปรุงให้ได้รสชาติที่ชัดเจนหรือรู้จักนำมาใช้ให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิด ทั้งคาวและหวานหรือแม้กระทั่งเพื่อเป็นเครื่องเคียงนั้น บางชนิดหรือหลายอย่างมีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น

หากแม้ต้องปรับให้รสชาติ ปรับสูตร ปรับกรรมวิธีหรือส่วนผสมให้ลงตัว เพื่อเหมาะกับรสชาติ หรือถูกปากของผู้รับประทาน เช่น ชาวต่างชาติซึ่งหลายท่านไม่คุ้นกับอาหารรสจัดจ้านบางอย่างของไทย พ่อครัว แม่ครัวไทยสามารถปรับ ลดนู่นนิด นี่หน่อย เพื่อให้รสชาติออกมาละมุน นุ่มลิ้น แต่ไม่เสียรสชาติความเป็นอาหารไทย หรือในบางครั้งได้รสชาติ รูปแบบอาหารที่น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติมากขึ้น
เมื่ออาหารไทย พ่อครัว แม่ครัวไทย มาจากประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นและได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติหรือผู้ที่นิยมในรสอาหารไทย ย่อมส่งผลดีและก่อเกิดสิ่งดีๆ ตามมา ทั้งในด้านของความต้องการรับวัตถุดิบจากประเทศไทย เพื่อปรุงอาหาร ต้องการพ่อครัว แม่ครัวไทย เพื่อเปิดร้านอาหารไทยในต่างแดน มีการส่งออกวัตถุดิบเพื่อนำไปขายยังต่างแดน หรือส่งออกพ่อครัว แม่ครัวไทยไปประจำร้านอาหาร เช่นนี้ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของไทย ประเทศชาติมีการเติบโตมากขึ้นและเป็นสิ่งดีๆ ด้านดีๆ ที่ประเทศไทยภาคภูมิใจและได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในต่างแดน

Comments are closed.