หลักการทั่วไปของการสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน

สิ่งท้าทายแรกที่ผู้สมัครงานควรคำนึงและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถูกเรียกสัมภาษณ์งาน คือ จดหมายสมัครงาน การเตรียมประวัติส่วนตัว การเขียนข้อมูลเหล่านี้เพื่อสำหรับสมัครงาน ควรกระชับ อ่านแล้วได้ใจความในระดับหนึ่ง และดูแล้วน่าสนใจ อ่านแล้วอยากเรียกมาสัมภาษณ์ นอกจากนั้นประวัติหรือจดหมายต้องไม่เยิ่นเย้อ หรือ ยาวเกินไปจนน่าเบื่อ เพราะในแต่ละวันผู้สัมภาษณ์ต้องอ่านจดหมาย หรืออ่านประวัติของผู้สมัครเป็นจำนวนมาก ยิ่งบริษัทไหนที่รับสมัครพนักงานพร้อมกันหลายตำแหน่ง ผู้สมัครคงไม่คาดหวังว่า ใบสมัครของตนจะถูกอ่านอย่างละเอียดทุกตัวอักษร

แปลพม่า
ดังนั้นเมื่อผู้รับสมัครเรียกผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์จากจดหมายที่ส่งมาสมัครงาน นั่นคือ โอกาสทองของผู้สมัครว่า จะทำอย่างไรให้ได้งาน ทำอย่างไรให้คำตอบของตนเองถูกใจ โดนใจผู้สัมภาษณ์หรือคณะกรรมที่พิจารณา นี่คือสิ่งท้าทายต่อไปที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องคำนึงถึง และสิ่งนั้นคือ คำตอบที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ควรหลีกเลี่ยงในการสัมภาษณ์งาน แต่ควรนึกว่าจะตอบอย่างไรดี และควรเตรียมตัวให้พร้อม ให้ดีที่สุดอย่างไรดี เพราะแต่ละคำถาม ? ตอบ ของผู้ถูกสัมภาษณ์จะเป็นตัวตัดสินทันทีว่าได้งานแน่ๆ หรือ รอตำแหน่ง ที่เหมาะสม (ก็คือ สมัครงานที่อื่นเตรียมไว้ได้เลย) ยกตัวอย่าง คำตอบที่ผู้ถูกสัมภาษณ์มิควรตอบผู้สัมภาษณ์ เช่น เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามว่า เพราะอะไรคุณถึงต้องการเปลี่ยนงาน ด้วยคำถามลักษณะเช่นนี้

ทางผู้สัมภาษณ์เพียงต้องการฟังทัศนคติของผู้ถูกสัมภาษณ์ ดังนั้นจึงไม่มีคำตอบตายตัวสำหรับคำถามลักษณะดังกล่าว แต่ขอให้เป็นคำตอบในมุมบวก แสดงทัศนคติที่ดีต่องานที่ผ่านมา หรืองานที่กำลังจะลาออก หรืองานที่กำลังได้รับการสัมภาษณ์อยู่ เช่น ตำแหน่งที่สมัครนั้นเปิดโอกาสให้เรียนรู้งานได้หลายอย่าง มีโอกาสได้ทำงานที่หลากหลาย ได้แสดงความสามารถของตนเองและก้าวหน้าไปพร้อมกับงานที่ทำ หรือเติบโตในหน้าที่การงานได้ ทั้งนี้ ทั้งนั้นคำตอบที่ให้กับผู้สัมภาษณ์นั้นควรเป็นคำตอบที่แสดงออกถึงตัวตน และในเหตุและผลที่แท้จริงของคุณเช่นกัน แม้ว่าในความเป็นจริงเกินกว่าครึ่งจะเป็นสิ่งที่เราไม่พอใจ เป็นเรื่องลบๆในหัว ในความคิดของเรา อาทิ เบื่อหัวหน้างาน เบื่อเพื่อนร่วมงาน ไม่พอใจสวัสดิการของบริษัท อยากได้เงินเดือนเยอะกว่านี้ เบื่องานที่ทำอยู่และอีกหลากหลายเหตุผลที่เรารู้สึกแย่ก็ตาม เพียงแต่เราแสดงออกถึงมุมบวกแทนมุมลบให้กับผู้สัมภาษณ์รับทราบเท่านั้น คำตอบด้านบวกก็ส่งผลด้านบวกให้กับผู้รับสัมภาษณ์ได้เช่นกัน

Comments are closed.