จดทะเบียนในไทยหรือต่างประเทศอย่างไหนดีกว่ากัน

แต่งงานกันแล้ว จดทะเบียนสมรสในไทย หรือในต่างประเทศดีนะ เป็นคำถามที่น่าจะหาคำตอบได้ไม่ยาก ทั้งนี้ ทั้งนั้น ขึ้นกับความต้องการ ความพร้อม และความสะดวกของทั้งสองฝ่าย เพราะความเป็นจริงแล้ว จดทะเบียนที่ไหน ก็เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่าย เนื่องจากเป็นการทำนิติกรรมหรือทำเอกสาร เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ และความถูกต้องในทางกฎหมายของแต่ละประเทศ เพราะความเป็นจริงแล้ว เมื่อจดทะเบียน ณ ประเทศหนึ่ง ยังคงต้องนำเอกสารไปแสดงหรือดำเนินการตามขั้นตอนทางข้อกฎหมายหรือระเบียบของการแต่งงานกับหน่วยงานราชการของทั้งสองประเทศ ดังนั้นไม่ว่าจดทะเบียนสมรสที่ไหน ก็เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมั่นใจซึ่งกันและกันในความเป็นครอบครัว ความเป็นบุคคลคนเดียวกันในทางกฎหมาย และเพื่อการดำเนินธุรกรรมต่างๆที่สะดวกขึ้น

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส ไม่น่ากังวล ไม่มีอะไรยุ่งยาก หรือซับซ้อน ขอเพียงเข้าใจในกฎระเบียบของแต่ละประเทศว่าต้องการเอกสารอะไรบ้าง และค่อยๆ ทำตามลำดับขั้นตอน เช่น ต้องแปลเอกสารอะไร ต้องผ่านการรับรองจากที่ไหน จึงจะได้รับเอกสารที่สมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของอำเภอ แต่สิ่งสำคัญ คือ เวลา เพราะแต่ละขั้นตอนต้องผ่านการแปลและการรับรองจากหน่วยงานราชการก่อนจะนำไปติดต่อขอจดทะเบียนที่อำเภอ บางท่านมีเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์สำหรับการทำทุกอย่าง ซึ่งน่าจะน้อยไปไม๊ เพราะคุณต้องขอใบรับรองโสดจากภาษาอังกฤษจากสถานทูต ต้องนำเอกสารภาษาอังกฤษฉบับดังกล่าวมาแปล ต้องนำเอกสารแปลไปติดต่อขอรับรองจากหน่วยงานราชการ ต้องเผื่อเวลาในแต่ละขั้นตอน เพราะในแต่ละวัน มีคนไปติดต่อขอรับเอกสารจากสถานทูตเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการขอรับรองจากหน่วยงานราชการมีวันละหลักร้อยคน เพราะหน่วยงานราชการไม่ได้รับรองเอกสารเพื่อการแต่งงานเพียงอย่างเดียว เช่น รับรองเพื่อขอวีซ่า รับรองเพื่อทำธุรกิจที่ต่างประเทศ รับรองเพื่อขอรับบุตรบุญธรรม และอีกหลายรูปแบบ

ที่พูดมาทั้งหมด คือ เพื่อจดทะเบียนแต่งงานที่เมืองไทย ฉะนั้นให้นำเอกสารใบรับรองความโสดที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลแล้ว และเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกินหกเดือนไปยื่นความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ที่อำเภอ พร้อมพยานบุคคล กับสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส ส่วนของอีกฝ่าย (คนไทย) คือ สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนาไปอย่างน้อยสองชุด เอกสารพร้อม คนพร้อม เจ้าหน้าที่พร้อม ใบสมรส/ใบทะเบียนสมรสอยู่ไม่ไกลจากจุดประสงค์ที่ต้องการแล้ว

Comments are closed.