ทำไมต้องใช้บริการแปลฉลากสินค้าจากมืออาชีพ

สรุปรายงานความเคลื่อนไหวของตลาดส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมีความเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านแถบขอบตะเข็บแดนไทยของเรา มีการเปิดประเทศและการเดินทางเข้า-ออกของแรงงานต่างด้าวเพื่อการประกอบอาชีพและเพื่อการค้าอย่างกว้างขวาง นั่นย่อมหมายถึงการสื่อสาร การพูดและการเขียน รวมถึงการแปลฉลากสินค้าหรือป้ายต่างๆ เพื่อบอกลักษณะการใช้ การกินและวิธีการต่างๆ ให้ผู้รับสารเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำไปกิน ไปใช้ หรือ นำเสนอตัวตนได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อเกิดผลกระทบร้ายแรงตามา ดังนั้นผู้ที่คาดหวังระบบแปลภาษากูเกิ้ลคงต้องผิดหวังไปตามๆ กัน เพราะกูเกิ้ลหรืออากู๋ของเรา ไม่เอื้อต่อการใช้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ 100% เพราะมีความพิเศษของตัวอักษร ความพิเศษของภาษาที่ปรับตามลักษณะของสิ่งที่จะกิน จะใช้ จึงทำให้เกิดการเข้าใจผิดและสื่อสารไม่ตรงกัน อีกทั้งการนำคำแปลดังกล่าวที่ได้จากระบบแปลภาษาต่างๆ ไม่ว่าระบบแปลอากู๋หรือกูเกิ้ลไปใช้ในส่วนของงานอาร์ตเวิร์คต่างๆ งานแบบฟอร์มการกรอกเอกสารและอื่นๆ จะกระทบเป็นอย่างมาก เพราะความพิเศษของตัวอักษร ของภาษาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นผู้ที่คาดหวังกับการใช้งานด้านแปลภาษาจากกูเกิ้ลควรตระหนักรู้ก่อนใช้ เพราะคุณจะเสียหายมากกว่าผลดีที่จะได้รับอย่างแน่นอน

ในทางกลับกันหากการแปลได้รับการดูแล เอาใจใส่ ด้วยการแปลภาษาที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษาของแต่ละภาษา มีการตรวจทาน ทั้งก่อนและหลังจากนำไปทำอาร์ตเวิร์คแล้ว จะช่วยส่งเสริมการตลาดที่ดี การขายได้ตรงเป้า เพิ่มยอดขาย เพิ่มความน่าสนใจ เพราะก่อนที่คุณจะขายได้ ต้องผ่านการยอมรับและรับรองจากองค์กรต่างๆ ดังนั้นเอกสารประกอบการขายที่มีตรารับรองจากหน่วยงานที่รับรองเอกสารแปลเหล่านี้ได้จะเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้นเป็นเท่าตัว
ทางบริษัทแปลภาษาของเราซึ่งถนัดและเชี่ยวชาญการแปลช่วยคุณได้ เพราะการแปลฉลากจากนักแปลที่เชี่ยวชาญของเรา ให้แปลฉลากสินค้า ข้อความต่างๆ บนป้าย ร้านค้า บนผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกและนำเข้ามีผู้เชี่ยวชาญที่ถนัดและเข้าใจดีถึงความต้องการใช้ของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้การแปลฉลาก การแปลข้อความต่างๆเหล่านี้เพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มยอดขายให้ก้าวกระโดด เหนือคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่น เพราะสำนวนของนักแปลเรียกยอดขายให้กับท่านได้ ขอเพียงระบุความต้องการชัดเจน เพื่อให้นักแปลของเราทำงานได้ถูกใจลูกค้าทุกท่าน เพราะสำนวนของภาษาบนฉลากปรับได้ตามความเหมาะสม ซึ่งแตกต่างจากการใช้ระบบแปลภาษาของกูเกิ้ล (google) จะเป็นคำแปลที่ไม่เหมือนกัน ไม่ซาบซึ้งหรือเข้าถึงใจของผู้บริโภคอย่างนักแปลของเรา เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ไม่ใช่เรื่องที่มองข้ามเพียงเพื่อประหยัดเงินนิดหน่อย แต่ผลที่ได้มหาศาล เรายืนยัน

Comments are closed.