รับรองเอกสารการแปลทุกประเภท จาก บริษัทรับรองเอกสารแอมโก้

รับรองเอกสาร คือ อะไร

บริษัทของพี่ได้รับการรับรองหรือเปล่า บริษัทของคุณได้รับการรับรองหรือเปล่า บริษัทของคุณรับรองเอกสารได้หรือเปล่า และอีกมากมายคำถามที่คล้ายๆกัน แต่ประเด็นคำถามที่สำคัญที่สุด คือ การรับรองเอกสารคือ อะไร ต้องรับรองหรือเปล่า และเป็นคำถามที่เราและทีมงานได้ยินกันทุกวัน ถามกันมาบ่อยๆ ถามกันมาวันละหลายครั้ง ซึ่งล้วนแต่เป็นคำถามที่เราอยากบอก อยากตอบให้ชัดเจนมากมาก เพื่อช่วยคลายข้อสงสัยหรือไขข้อข้องใจให้กระจ่างชัดและคลายความกังวล คลายความคลางแคลงใจของทุกท่านให้หมดไป

ถาม มา ตอบไปกับการรับรองเอกสาร

ก่อนตอบคำถามใดๆ สิ่งที่จะช่วยให้เข้าใจระหว่างผู้ถามและผู้ถูกถามและดำเนินการได้ถูกต้องทั้งสองฝ่าย คือ ทำความเข้าใจกันเป็นลำดับขั้นตอนกับเอกสารของเราก่อนว่า?ประการแรก คือ?เอกสารที่ต้องการให้รับรองนั้น คือ เอกสารประเภทใด?ประการที่สอง?ต้องการแปลเป็นภาษาอะไร?ประการที่สาม?นำเอกสารไปใช้กับใครและที่ใด?ประการที่สี่?เอกสารต้นฉบับเป็นภาษาอะไร
แปลเอกสารกรมการกงสุล

ประเภทของการรับรอง

เพราะการรับรองเอกสารมีหลากหลายประเภท การรับรองเอกสารแต่ละประเภทหรือภาษาของเอกสารต้นฉบับที่จะนำมารับรองนั้นมีผลสืบเนื่องกันเป็นทอดๆ อีกทั้งความต้องการในการนำไปใช้ก็บอกได้ว่า เมื่อได้รับการรับรองจากบริษัทของเราแล้ว ใช้ได้เลยหรือไม่ ที่จะบอกกันก็คือ?บริษัทของเราจดทะเบียนดำเนินธุรกิจการแปลเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย รับแปลและรับรองเอกสารแปล ว่าแปลถูกต้องด้วยตราของบริษัทได้?และนำไปใช้ตามเงื่อนไขของผู้รับเอกสารปลายทางได้ เช่น แปลและรับรองเอกสารแปลให้ด้วย แต่การรับรองคำแปลถูกต้องด้วยตราบริษัท ไม่อาจครอบคลุมเอกสารทุกประเภทได้ เพราะการใช้เอกสารของลูกค้าของเรานั้นมีมากมาย เช่น ใช้แต่งงานที่ประเทศไทย แต่งงานที่ต่างประเทศ ประเทศอะไร ก็มีผลต่อการรับรองเอกสารเช่นกัน หรือให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อขอวีซ่าถาวร รับรองเพื่อจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนธุรกิจ เหล่านี้ต้องการการรับรองที่แตกต่างทั้งสิ้น เช่น รับรองตรากระทรวงฯ รับรองตราสถานทูต

ดังคำกล่าวที่บอกไว้ว่า

แต่การรับรองเอกสารด้วยตราบริษัทที่ชี้แจงไว้ด้านบนนั้นอาจไม่เพียงพอสำหรับหลายๆท่านว่า ไม่ได้อธิบายเลยว่า เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองหรือเปล่า ใช่ ไม่ได้บอก เพราะไม่มีหน่วยงานใดหรือบริษัทใดที่จะได้รับการรับรองเอกสารจากหน่วยงานราชการ ไม่ว่าหน่วยงานราชการนั้นจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือแม้กระทั่งหอการค้าและสถานทูตฯ ต่างๆ ก็ตาม เพราะหน่วยงานราชการ องค์การ หรือองค์กรเหล่านี้ จะรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานเท่านั้น หรือจะรับรองได้ต้องการผ่านการดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุโดยสถานทูตนั้นๆก่อน เช่น จะรับรองต้นฉบับที่ออกให้เท่านั้น ไม่ใช่รับรองฉบับแปลที่ผ่านการแปลมาจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือ ต้องมีตรารับรองจากหน่วยงานราชการของประเทศต้นทางมาก่อน จึงรับไว้พิจารณา ผู้รับบริการแปลเอกสารหลายท่าน หลายหน่วยงาน องค์กรต่างๆ มีข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การแปลและรับรองเอกสารเป็นไปอย่างชัดเจน ตรงกับการใช้ และใช้ได้จริงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลาดำเนินการใหม่ การติดต่อสอบถามกับบริษัทรับแปลและรับรองเอกสารที่น่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลชัดเจน คำนึงถึงผลประโยชน์ของ ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่นำพาให้ความต้องการของลูกค้าราบรื่นและเกิดผลลัพธ์ ผลสำเร็จแห่งความสุขทั้งสองฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญของเราตลอดมา

Comments are closed.