ประวัติที่มาของการแปลเิอกสาร: บทความดีๆจาก Amko

ประวัติความเป็นมาของการแปล ค้นคว้าข้อมูลโดยทีมงานของเรา

มีการกล่าวกันว่า การแปล เกิดขึ้นและมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยอาจเริ่มมาจากนักกวี หรือ นักเขียนชาวกรีกโบราณ ที่หลงรัก ชื่นชอบ ในตัวอักษร และภาษาที่สละสลวย จนอยากถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ

และเมื่อบทความ หรือ บทกวีเหล่านั้นเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลมากมาย จึงก่อให้เกิดการเผยแพร่อย่างกว้างขวางไปสู่สาธารณชน และกระจายไปทั่วโลก

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เผยแพร่โดย วิกีพีเดีย กล่าวว่า การแปลที่แพร่หลาย และเป็นที่นิยมอย่างมากมายเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษกลาง (Middle- Ages) เป็นการแปลภาษาอาราบิค ไปสู่ภาษาลาติน

จากนั้นการแปลก็ได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง จากภาษาอื่นๆ ไปสู่ภาษาอังกฤษ จากบทเพลงบทหนึ่ง สู่บทเพลงเดียวกันแต่คนละภาษา จากบทกวีบทหนึ่ง สู่บทกวีบทเดียวกันแต่คนละภาษา และสุดท้ายเข้าสู่รูปแบบของธุรกิจที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทความที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของการแปล และได้นำไปสู่การแปลในรูปของธุรกิจ ที่กระจายกันอยู่ทั่วโลกในขณะนี้

ทีมงาน แอมโก(Amko Thai)?มีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมในธุกิจที่เกิดขึ้น มีมาแต่โบราณ และขอนำเสนอทีมงานที่มีความสามารถในการถ่ายทอดภาษาอันสละสลวย จากภาษาหนึ่ง สู่ อีกหลากหลายภาษาทั่วโลก และขอเป็นผู้ที่ร่วมสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตสู่ระดับโลก เช่น ภาษาไทย <ภาษาอื่นๆ> ภาษาจีน, ญี่ปุ่น, อังกฤษ, รัสเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และ อีกมากมาย

ทีมงานของเรา ถ่ายทอด/แปลจากภาษาของตนเอง ไปสู่ภาษาหนึ่งได้อย่างชำนาญ และเชี่ยวชาญ ทั้งภาษาการตลาด ภาษากฎหมาย ภาษาเทคนิค หรือ อื่นๆ ที่ได้พิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่รู้จักกันมายาวนาน และได้รับความไว้วางใจต่อเนื่องจากลูกค้าของเราจวบจนทุกวันนี้

สนใจติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และ หรือ ถามหานักแปลเจ้าของภาษา เจ้าของผลงานภาษาที่งดงามได้ตามรายละเอียดที่ปรากฎ

Comments are closed.