พันตำรวจโท ภาษาอังกฤษ ศัพท์ตำรวจ คำแปล ตัวย่อ แปลเอกสาร แอมโก้

ยศตำรวจ ศัพท์ตำรวจ ภาษาอังกฤษ จาก ศูนย์แปลเอกสาร แอมโก้

พันตำรวจโท ภาษาอังกฤษ

ยศตำรวจภาษาไทย: พันตำรวจโท

ตัวย่อภาษาไทย: พ.ต.ท.

ยศตำรวจภาษาอังกฤษ: Police Lieutenant Colonel

ตัวย่อภาษาอังกฤษ: Pol.Lt.Col

บริษัทแปลเอกสาร แอมโก้ จัดหาคำแปล ตัวย่อ ของ ยศตำแหน่ง ตำรวจต่างๆ (พันตำรวจโท ภาษาอังกฤษ)

ศัพท์เกี่ยวกับตำรวจอื่นๆ ที่น่าสนใจ นอกเหนือ จาก ยศ พันตำรวจโท ภาษาอังกฤษ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CENTRAL INVESTIGATION BUREAU
กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
กองบังคับการตำรวจทางหลวง HIGHWAY POLICE DIVISION
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว TOURIST POLICE DIVISION
กองบังคับการตำรวจน้ำ MARINE POLICE DIVISION
กองบังคับการตำรวจรถไฟ RAILWAY POLICE DIVISION
กองบังคับการทะเบียน REGISTRATION DIVISION
กองบังคับการปราบปราม CRIME SUPPRESSION DIVISION
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CRIME DIVISION
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี CHILDREN, JUVENILES AND WOMEN DIVISION
กองบังคับการปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ COUNTER CORRUPTION DIVISION
กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ECONOMIC AND CYBER CRIME DIVISION
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
ศูนย์ฝึกอบรม TRAINING CENTER

ศัพท์เฉพาะอื่นๆ อีกมากมายที่นี่

บริษัท รับแปลเอกสาร แอมโก้ รับแปลภาษา ทุกภาษา?รับแปลเอกสาร?งาน คู่มือ เอกสารฝึกอบรม เอกสารวิชาการเฉพาะทางต่างๆ เรามีทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับท่าน ในทุกๆ ด้านอาทิเช่น วิศวกร ทนาย นักการตลาด โปรแกรมเมอร์ เพื่อแปลเอกสารเฉพาะทางด้านต่างๆ ให้ท่าน และเอกสารอื่นๆ ติดต่อ บริษัท รับแปลเอกสาร แอมโก้ วันนี้!

Comments are closed.