แปลเอกสาร: ภาษีรัฐต่างๆในอเมริกา

อัตราภาษี ภาษีการขาย (sales tax)ของรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกา

บทความดีๆ เพื่อลูกค้าแปลเอกสารของเรา

ภาษีการขายคือภาษีทางรัฐต่างๆในอเมริกาจะคิดเราเพิ่มจากราคาของสินค้าจริงนั้น เพื่อเก็บภาษีเข้ารัฐ ซึ่งจะไม่เหมือนบ้านเราในปัจจุบันที่คิดแต่มูลค่าของสินค้า เพราะฉะนั้น หากเราจะไปใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา ภาษีการขายนี้อาจมีผลกับค่าครองชีพของเราด้วย ว่าเมืองไหนที่เราจะต้องจ่ายแพงมากน้อยเท่าใด บางรํฐมีกฎหมายยกเว้นภาษีขายเลย อาทิเช่น รัฐ โอเรกอน (ที่มีเมืองใหญ่คือเมือง Portland) เป็นต้น

ลองดูรายละเอียดด้านล่างคร่าวๆ เก็บไว้อ้างอิงเวลาไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นกันนะครับ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูล ณ ปี 2011 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่โดยทั่วไป ภาษีนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป

Alabama 4%
Alaska 0%
Arizona 5.6%
Arkansas 6%
California 7.25%
Colorado 2.9%
Connecticut 6%
Delaware 0%
D.C. 5.75%
Florida 6%
Georgia 4%
Hawaii 4%
Idaho 6%
Illinois 6.25%
Indiana 7%
Iowa 6%
Kansas 5.3%
Kentucky 6%
Louisiana 4%
Maine 5%
Maryland 6%
Massachusetts 5%
Michigan 6%
Minnesota 6.875%
Mississippi 7%
Missouri 4.225%
Montana 0%
Nebraska 5.5%
Nevada 6.85%
N Hampshire 0%
New Jersey 7%
New Mexico 5%
New York 4%
N Carolina 4.5%
N Dakota 5%
Ohio 5.5%
Oklahoma 4.5%
Oregon 0%
Pennsylvania 6%
Rhode Island 7%
S Carolina 6%
S Dakota 4%
Tennessee 7%
Texas 6.25%
Utah 4.7%
Vermont 6%
Virginia 4%
Washington 6.5%
W Virginia 6%
Wisconsin 5%
Wyoming 4%

Comments are closed.