ข้อควรรู้กับการรับรองเอกสารที่กงสุล

การรับรองเอกสารมีหลากหลายประเภท ขึ้นกับลำดับความสำคัญ ความต้องการนำไปใช้ของเจ้าของเอกสาร และเงื่อนไขของหน่วยงานที่จะยอมรับเอกสารนั้นๆ การรับรองเอกสารประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้ที่ต้องการนำเอกสารไปใช้ที่ต่างประเทศเป็น หรือนำเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในเมืองไทยเป็นอย่างมาก นั่นคือ การรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

รับแปลเอกสาร

ในที่นี้ลักษณะงานและข้อมูลโดยย่อของ กรมการกงสุล คือ หน่วยงานภารกิจซึ่งรับผิดชอบในเรื่องที่มีนัยเกี่ยวกับ ?การกงสุล? ซึ่งประกอบด้วย การออกหนังสือเดินทาง การออกเอกสารเดินทาง การคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของชาวไทยในต่างประเทศ และการดำเนินการในเรื่องสัญชาติและนิติกรณ์ และอื่นๆ ตำแหน่งที่ตั้ง คือ หน่วยงานหนึ่งที่ตั้งอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ คราวนี้มาคุยกันถึงเรื่องการรับรองเอกสารของกรมการกงสุลที่หลายคนสงสัยและต้องการทราบว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรให้บ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร ข้างต้นนี้ คือ 3 ขั้นตอนที่ผู้จะใช้บริการการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุลควรทราบก่อนไปติดต่อขอยื่นรับรองเอกสารที่นี่

ขั้นแรกการเตรียมตัว หมายถึง การหาข้อมูลที่ตั้งของสถานที่ เพราะหลายท่านเข้าใจว่า การนำเอกสารให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองนั้น จะติดต่อตามสาขาต่างๆ ที่หน่วยงานมีสาขาจัดตั้งอยู่ก็ได้เหมือนกัน เฉกเช่นเดียวกับการทำหนังสือเดินทาง แต่ระวังไว้ ระวังจะไปผิดที่ และเสียเวลา เพราะถ้าคุณต้องการการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล คุณต้องไปที่หน่วยงานราชการ แจ้งวัฒนะ แห่งเดียวเท่านั้น และระยะเวลาการรับรองเอกสารกี่วัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่กับปริมาณคนที่ติดต่อขอรับรองเอกสารกับ จำนวนเอกสารอาจไม่สมดุลกันในบางครั้ง และเอกสารบางประเภทใช้เวลาตรวจพอสมควรหรือแม้กระทั่งตัวเจ้าหน้าที่ ที่ตรวจเอกสารแต่ละท่านมีสิทธิ์ในการใช้คำแปลที่หลากหลายขึ้นกับดุลยพินิจของแต่ละคน
ขั้นตอนที่สอง คือ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ในที่นี้ ขอพูดถึงเฉพาะเอกสารราชการพื้นๆ ทั่วไป เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเกิด ใบรับรองความโสด การขอรับเอกสารเอกสารเหล่านี้ จะต้องมีเอกสารตัวจริง พร้อมสำเนาให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
ขั้นตอนที่สามของการยื่นขอรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล คือ การยื่นขอรับรองมีขั้นตอนดังนี้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาราชการ คือ ทุกวัน จันทร์ ? ศุกร์ ตั้งแต่แปดโมงเช้า ? บ่ายสามโมงครึ่ง คือ การรับรองแบบปกติทั่วไป และการยื่นรับรองแบบด่วน ติดต่อทุกวันจันทร์ ? ศุกร์ ตั้งแต่แปดโมงเช้า ? เที่ยง แต่ขอแนะนำให้ไปเช้าที่สุด เท่าที่จะเร็วได้ เพราะรับเพียง 50 คิวต่อวันเท่านั้น

ขั้นตอนพื้นๆ ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่เผื่อเวลาให้สักหน่อย จะได้เอกสารสมบูรณ์ตามที่ต้องการ

Comments are closed.