แปลเอกสาร: ระบบการศึกษาในอเมริกา

เวลาเปิด ปิดภาคเรียนในสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาในแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เหมือนกันทั้งหมด ทำให้เวลาเปิดปิดภาคเรียน ในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันด้วย หากไม่ศึกษาและวางแผนดีๆ อาจทำให้แผนการเรียน และการสมัครเรียนทั้งหมด ผิดพลาดได้

บทความนี้ จะบอก ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และ ช่วงเวลา ที่เปิด ปิด ภาคเรียน ในแต่ละระบบ เพื่อช่วยให้ พี่ๆ น้องๆ วางแผนการเรียนได้ดีขึ้นครับ

บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ
2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ระบบปีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ระบบ quarter และ ระบบ semester ในปัจจุบัน ระบบ semester ได้รับความนิยมมากว่า จะเรียกได้ว่าสถาบันการศึกษาทั่วไป เปลี่ยนมาใช้ระบบ semester กันเสียส่วนมากแล้วก็ว่าได้

โดยทั่วไปแล้ว ปีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเริ่ม ประมาณเดือนกันยายนถึงพฤษภาคม และกำหนดภาคเรียนจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบการศึกษา ดังต่อไปนี้


ระบบ Semester

ในระยะเวลาหนึ่งปีจะประกอบด้วย 2 Semesters และ Summer โดยแต่ละ Semester จะมีระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งจะเปิดรับนักเรียนเฉพาะภาค Fall นี้ แต่ก็มีบางแห่งทีเปิดรับนักเรียนช่วง spring และ summer ด้วย

1. Fall Semester เปิดประมาณปลายสิงหาคมถึงกลางธันวาคม

2. Spring Semester เปิดประมาณต้นมกราคมถึงเมษายน ( บางครั้ง Summer Session จะแบ่งครึ่งเป็น 2 ช่วงสั้น )

3. Summer Session เปิดประมาณกลางพฤษภาคมถึงสิงหาคม


 

ระบบ Quarter

ในหนึ่งปีแบ่งออกเป็น 4 Quarter แต่ละ Quarter ใช้เวลาเรียนประมาณ 10 สัปดาห์ ดังนี้

1. Fall Quarter เปิดประมาณกลางกันยายนถึงธันวาคม

2. Winter Quarter เปิดประมาณมกราคมถึงกลางมีนาคม

3. Spring Quarter เปิดประมาณต้นเมษายนถึงกลางมิถุนายน

4. Summer Quarter เปิดประมาณกลางมิถุนายนถึงสิงหาคม

ทราบเวลาแล้ว อย่าลืมวางแผนกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ ต้องวางแผนกันเป็นปี จะได้ไม่มีอะไรผิดพลาด โชคดีครับทุกคน

Comments are closed.