ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นนักแปลและล่ามกับ Amkothai

บริษัทแปลและการล่าม Amko รับสมัครผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจำนวนมาก ทั้งนักแปลและล่ามภาษาต่างๆ เพื่อร่วมงานกับเราแบบ Part-Time

ตำแหน่งที่รับสมัครจำนวนมากในปัจจุบัน

  • งานล่าม นักแปลและล่ามภาษารัสเซีย
  • นักแปลและล่ามภาษาญี่ปุ่น
  • นักแปลและล่ามภาษาจีน
  • นักแปลและล่ามภาษาเกาหลี
  • นักแปลและล่ามภาษาอังกฤษ
  • นักแปลและล่ามภาษาเยอรมัน
  • นักแปลและล่ามภาษาอื่นๆ สามารถติดต่อ และเข้ามาฝากประวัติไว้ได้เช่นกัน

แปล��าษาตุรกี

หากท่านสนใจสามารถส่งใบสมัครและประวัติส่วนตัวของท่านเข้ามาได้ที่

Email: amkoworld@gmail.com

หากผ่านการพิจารณาเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็ว สามารถสมัครเข้ามาได้ตลอดเวลา เพราะเราต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก อยู่เสมอ