ร้อยตำรวจตรี ภาษาอังกฤษ ศัพท์ตำรวจ คำแปล ตัวย่อ แปลเอกสาร แอมโก้

ยศตำรวจ ศัพท์ตำรวจ ภาษาอังกฤษ จาก ศูนย์แปลเอกสาร แอมโก้

ร้อยตำรวจตรี ภาษาอังกฤษ

ยศตำรวจภาษาไทย: ร้อยตำรวจตรี

ตัวย่อภาษาไทย: ร.ต.ต.

ยศตำรวจภาษาอังกฤษ:Police Sub-Lieutenant

ตัวย่อภาษาอังกฤษ:Pol.Sub.Lt

บริษัทแปลเอกสาร แอมโก้ จัดหาคำแปล ตัวย่อ ของ ยศตำแหน่ง ตำรวจต่างๆ (ร้อยตำรวจตรี ภาษาอังกฤษ)

ศัพท์เกี่ยวกับตำรวจอื่นๆ ที่น่าสนใจ นอกเหนือ จาก ยศ ร้อยตำรวจตรี ภาษาอังกฤษ

กองบินตำรวจ POLICE AVIATION DIVISION
กองพัฒนาการจราจรและบริการประชาชน TRAFFIC AND CIVIL SERVICE PLANNING DIVISION
กองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม CRIME CONTROL AND PLANNING DIVISION
กองพลาธิการและสรรพาวุธ QUARTERMASTER?S DIVISION
กองวิจัยและพัฒนา RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION
กองวินัย DISCIPLINARY DIVISION
กองสารนิเทศ PUBLIC RELATIONS DIVISION
กองสวัสดิการ WELFARE DIVISION
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ OPERATIONS CENTER
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย OFFICE OF ROYAL THAI POLICE POLICY MAKING
ตำรวจแห่งชาติ BOARD

ศัพท์เฉพาะอื่นๆ อีกมากมายที่นี่

สุดท้าย ปลายทางแห่ง บริการแปลเอกสาร?คุณภาพ ต้อง บริษัท แปลเอกสาร แอมโก้ เท่านั้น เราให้บริการแปลเอกสาร มาเป็นเวลายาวนาน ด้วยทีมงาน คุณภาพ พนักงาน ทุกท่าน มีใจรักในงานแปล และพร้อมเสมอ ที่จะให้บริการ และให้คำปรึกษาด้านแปลเอกสาร กับท่าน ไม่ว่าท่านกำลังต้องการคำปรึกษาด้านงานแปลเอกสารอะไร เรายินดีให้บริการกับท่าน เรายินดีให้คำปรึกษาในด้าน การแปลเอกสารกับท่าน เพราะเราคือ ศูนย์รับแปลเอกสาร แอมโก้ ดีที่สุด ประทับใจที่สุด ต้องเราเท่านั้น

Comments are closed.