ร้อยตำรวจโท ภาษาอังกฤษ ศัพท์ตำรวจ คำแปล ตัวย่อ แปลเอกสาร แอมโก้

ยศตำรวจ ศัพท์ตำรวจ ภาษาอังกฤษ จาก ศูนย์แปลเอกสาร แอมโก้

ร้อยตำรวจโท ภาษาอังกฤษ

ยศตำรวจภาษาไทย: ร้อยตำรวจโท

ตัวย่อภาษาไทย: ร.ต.ท.

ยศตำรวจภาษาอังกฤษ:Police Lieutenant

ตัวย่อภาษาอังกฤษ:Pol.Lt.

บริษัทแปลเอกสาร แอมโก้ จัดหาคำแปล ตัวย่อ ของ ยศตำแหน่ง ตำรวจต่างๆ (ร้อยตำรวจโท ภาษาอังกฤษ)

ศัพท์เกี่ยวกับตำรวจอื่นๆ ที่น่าสนใจ นอกเหนือ จาก ยศ ร้อยตำรวจโท ภาษาอังกฤษ

กองบินตำรวจ POLICE AVIATION DIVISION
กองพัฒนาการจราจรและบริการประชาชน TRAFFIC AND CIVIL SERVICE PLANNING DIVISION
กองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม CRIME CONTROL AND PLANNING DIVISION
กองพลาธิการและสรรพาวุธ QUARTERMASTER?S DIVISION
กองวิจัยและพัฒนา RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION
กองวินัย DISCIPLINARY DIVISION
กองสารนิเทศ PUBLIC RELATIONS DIVISION
กองสวัสดิการ WELFARE DIVISION
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ OPERATIONS CENTER
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย OFFICE OF ROYAL THAI POLICE POLICY MAKING
ตำรวจแห่งชาติ BOARD

ศัพท์เฉพาะอื่นๆ อีกมากมายที่นี่

สุดยอด แห่ง บริการงานแปลเอกสาร ยุคใหม่ ต้อง บริษัท แปลเอกสาร แอมโก้ เราดำเนินการ แปลเอกสาร ในรูปแบบ บริษัทจำกัด ไว้ใจได้ เชื่อถือได้ เพราะสะสมชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน นับสิบปี ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เน้นที่คุณภาพ เน้นที่บริการ และเน้น ที่ความซื่อสัตย์ ในการให้บริการ บริษัทแปลเอกสารของเรา ได้รับการยอมรับว่า เป็นที่หนึ่ง และเป็นผู้ให้บริการงานแปลเอกสาร?ที่ได้มาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

Comments are closed.