คนไทยสนับสนุนท่องเที่ยวไทยกัน

การท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต การท่องเที่ยวส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยก้าวไปข้างหน้า การท่องเที่ยวส่งเสริมให้เกิดการรู้จักประเทศไทยมากขึ้น และอีกมากมายหลายเหตุผลที่นำมาสนับสนุนทุกๆคนร่วมมือกันให้เกิดการท่องเที่ยวไทยในภาพลักษณ์ที่ดีต่อคนไทยและประเทศไทย

ด้วยเพราะประเทศไทยมีเทศกาลที่น่าสนใจ และมีเสน่ห์มากมายที่นำมาผูกโยงกับการท่องเที่ยวได้อย่างกลมกลืน จึงขอยกตัวอย่าง หนึ่งเทศกาลที่น่าสนใจมากหนึ่งเทศกาลอาทิ เทศกาลถือศีลกินเจที่กำลังมีขึ้นในเดือนตุลาคมของไทย (เกือบ)ทุกปี และเพราะประเทศไทยในอดีตกาลเป็นแหล่งอารยธรรมจีนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ที่มีคนจีนอพยพมาอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีวัดจีน หรือที่คนนิยมเรียกกันว่า ศาลเจ้า อยู่ทั่วทุกสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้คนอาศัย ศาลเจ้าที่ตั้งใกล้บ้านเรือน แหล่งค้าขาย อย่างเช่น เยาวราช ที่มีศาลเจ้าที่มีชื่อเสียง และผู้คนนิยมกราบไหว้ โดยเฉพาะช่วงถือศีล กินเจ หรือแม้กระทั่งพิธีแก้บน แก้ชงต่างๆ อันเป็นสิ่งจูงใจให้คนมาเที่ยวมากมาย รวมทั้งเป็นย่านหรือบริเวณที่มีขายอาหารจีนเป็นจำนวนมาก เทศกาลถือศีลกินเจในประเทศไทย ไม่เพียงเป็นการถือศีล งดเนื้อสัตว์เท่านั้น แต่สถานที่สำคัญหลายแห่งที่มีคนจีนอาศัยเป็นจำนวนมาก มีการจัดพิธีแห่เจ้าแม่ หรือแสดงอิทฤธิ์ปาฏิหาริย์ของเจ้าแม่ สิ่งสักดิ์ตามความเชื่อของผู้ที่นับถือ เช่น จังหวัดภูเก็ต จัดให้ช่วงเทศกาลกินเจมีพิธีการที่สำคัญนี้เป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ผู้จากหลากหลายสารทิศทั่วโลกต่างพากันไปเที่ยวชม หรือรอคอยดูพิธีการสำคัญนี้ เพราะชาวจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีได้อย่างยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนพากันไปเที่ยวไม่น้อยกว่าปีละเรือนแสน หรือมากว่านั้น เพื่อรอดูการแสดงที่น่าตื่นตา ตื่นใจ และบ้างก็ว่าเหลือเชื่อกับปาฏิหาริย์ที่พบเห็น

จากตัวอย่างหนึ่งเทศกาลที่ยกให้เห็น เพียงเทศกาลเดียวเท่านั้นของช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในประเทศไทย คงเห็นแล้วว่าสามารถดึงดูดผู้คนมาเที่ยวได้มากก่อให้เม็ดเงินมหาศาลไหลเข้าประเทศไทย และจะเกิดอะไรขึ้นหากอีกหลากเทศกาลของไทยดึงดูดผู้คนให้มาเที่ยวได้เช่นนี้

Comments are closed.