แต่งงานกับชาวต่างชาติ

ต้องการแต่งงานกับแฟนต่างชาติ
สวัสดีค่ะ ผม / ดิฉันจะแต่งงานกับชาวต่างชาติต้องทำยังไงบ้างครับ / ค่ะ มีเอกสารอะไรบ้างคะ / ครับ แฟนผม /ดิฉันมีเอกสารมาแล้วค่ะ ชาวต่างชาติ เอกสารแต่งงานมีอะไรบ้างคะ คือ จะแต่งงานกับแฟนที่เป็นคนต่างชาติค่ะ / ครับ ทางทีมงานรับเรื่องเหล่านี้ทุกวัน เพราะปัจจุบันโลกเปิดกว้างมากขึ้น?การติดต่อสัมพันธ์กับชนชาติต่างๆ ไร้ขอบเขต ไร้พรมแดน และไร้ซึ่งข้อกำหนดทางเพศสภาพ คือ?ไม่จำกัดการแต่งงานในเพศเดียวกันเพียงแต่ต้องดูกฎหมายการแต่งงาน การจดทะเบียนสมรสของประเทศนั้นๆ เป็นหลักด้วย?ในกรณีคนละเพศไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยบ้านของเรา เพราะเป็นประเทศที่เปิดกว้างพอสมควรสำหรับการจดทะเบียนสมรสสำหรับคู่สมรสที่ต่างเชื้อชาติกัน ไม่ว่าจะเป็นการสมรสระหว่างคนไทย กับคนชาติใด หรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติทั้งฝ่ายหญิงและชายที่มีจุดประสงค์ในการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย

เอกสารเพื่อการแต่งงานกับแฟนต่างชาติ
ปัจจุบันนี้การจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้แต่งงาน เพื่อจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย สำหรับคนไทยกับชนต่างชาติ หรือระหว่างชนต่างชาติทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก สลับซับซ้อนอีกต่อไปและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ใบสำคัญการสมรส หรือ ใบทะเบียนสมรสใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ครอบคลุมทั่วทุกประเทศในโลก ตัวอย่างการจดทะเบียนสมรสของคู่แต่งงานคู่หนึ่งที่นำเสนอในบทความนี้ อาทิ การแต่งงานระหว่าง ชายไทย กับหญิงสาวชาวพม่า หากจดทะเบียนในประเทศไทย ฝ่ายชายไม่มีเอกสารใดที่ต้องจัดเตรียมเพื่อแปลก่อนจดทะเบียนแต่งงาน แต่ฝ่ายหญิงซึ่งเป็นหญิงชาวพม่า ต้องขอใบรับรองสถานภาพโสดจากอำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น?ซึ่งเอกสารดังกล่าวที่ทางราชการออกให้จะเป็นภาษาพม่า ให้แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศพม่า จากนั้นนำไปติดต่อขอการรับรองกับสถานทูตไทยในประเทศพม่า หรือนำมาให้สถานทูตพม่าในประเทศไทยรับรองให้ เมื่อได้ตรารับรองเอกสารตามขั้นตอนที่บอกไว้เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส

ขั้นต่อไป คือ?การแปลเอกสารภาษาอังกฤษให้เป็นไทยเพื่อให้หน่วยงานราชการของเรา คือ?กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล รับรองเอกสารให้เรียบร้อยก่อน เอกสารทั้งหมดจึงครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสที่อำเภอของประเทศไทยบ้านของเรา

แปลเอกสารกรมการกงสุล

 

พิธีการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยจริงหรือ

เมื่อการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยผ่านไปเรียบร้อย หากทั้งสองฝ่ายต้องการให้การแต่งงานการจดทะเบียนสมรสมีผลกับประเทศไทยเท่านั้นพิธีการต่างๆ เป็นอันเรียบร้อย?แต่ถ้าต้องการมากกว่านั้น?เช่น มีผลในการกฎหมายที่ประเทศพม่าด้วย เอกสารการแต่งงานหรือใบสำคัญการสมรส และใบจดทะเบียนสมรสที่ได้จากอำเภอ จะต้องผ่านขั้นตอนการแปลและรับรองโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยก่อน จากนั้นนำไปติดต่อขอรับรองที่สถานทูตพม่าในประเทศไทย และนำเอกสารทั้งหมดไปติดต่อที่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศพม่าดำเนินการขั้นต่อไป
เท่านี้คือ ข้อมูลการจดทะเบียนสมรสที่ทางเรานำเสนอไว้ให้อ่านกันเพลินเป็นความรู้เผื่อใครสนใจแต่งงานกับชาวต่างชาติ และอาจนำไปใช้กับการแต่งงานกับคู่สมรสชาติอื่นได้เช่นกัน

Comments are closed.