เอกสารเงินเดือน

จดหมายรับรอง

พี่คะ คุณคะ ดิฉันต้องการจดหมายรับรองเงินเดือนภาษาอังกฤษ หนูต้องการจดหมายรับรองเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ เอกสารรับรองเงินเดือนเป็นอังกฤษ ไม่ทราบรับทำหรือเปล่าคะ มีตัวอย่างไหมคะ คือ ให้ทางคุณเขียนเป็นอังกฤษให้เลย ไปที่ออฟฟิศได้หรือเปล่า หนู ดิฉัน ผมต้องทำอย่างไรบ้างคะ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ หนูทำงานที่ร้านขายของ หนูช่วยงานที่บ้าน ดิฉัน ผมเป็นกุ๊กอยู่ร้านอาหาร และอีกหลากหลายอาชีพ เช่น อาชีพขายของ หรืออาชีพอิสระ กระทั่งผู้ที่พึ่งว่างงาน หรือว่างงานมาสักพักแต่ต้องการเดินทางไปเปิดหูเปิดตา หรือพักผ่อนที่ต่างประเทศ ล้วนเป็นลูกค้าผู้มีเกียรติ และคำถามที่ทำให้เราอยากค้นหาคำตอบ หรือให้ความเชื่อมั่นที่สุดกับผู้ตั้งคำถาม เพราะความหวังของเค้าเหล่านั้น คือ ต้องการหลักฐานหนึ่งอย่างเพื่อขอให้สถานทูตฯ อนุมัติ ฉันจะได้เดินทางไปต่างประเทศสักครั้งในชีวิต

การทำจดหมายรับรอง

เราคือ ความหวังหนึ่งของเค้า ของคนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อท่องเที่ยว เพื่อหางานทำ เราคือคนที่จะช่วยให้เค้าสมหวังในสิ่งแรก หรือสมหวังในก้าวแรกและจะได้มีก้าวต่อๆ ไป อย่างมั่นใจ แต่การทำให้ความต้องการหรือความปรารถนาของใครได้รับความสมหวังดั่งใจนั้น ควรอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และบนพื้นฐานของน่าเชื่อถือ มีหลักแหล่งชัดเจน และไม่สร้างความเดือดร้อน หรือทำให้ใครได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบนั้นๆ เพราะเราไม่อาจรู้ล่วงหน้าว่า ผลกระทบที่จะตามมานั้นเป็นอย่างไร หรือเกิดความเสียหายมาก-น้อยเพียงไรกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ หรือแม้แต่ผลกระทบกับผู้ที่ต้องการใช้เอกสาร/จดหมายรับรองเงินเดือนเพียงเพื่อผลประโยชน์ดังนั้นทางเราขอให้ข้อมูลที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการจดหมายรับรองเงินเดือนเพื่อประกอบการขอวีซ่า?จากเหตุการณ์ต่างๆ หรือภาพข่าวที่ปรากฏให้เห็นประจำ ให้ได้ยินประจำ ทำให้เราเชื่อได้ว่า ไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอนกับการสร้างจดหมายหรือการทำเอกสารหลอกลวง เพราะหากเขาเหล่านั้นไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดรองรับ แต่มีเอกสารยืนยันการทำงานเพราะเป็นการทำให้เกิดขึ้นหรือมีขึ้นมาโดยทางใดทางหนึ่ง การกระทำเช่นนี้มีผลในทางกฎหมายต่อผู้ให้ทำและผู้รับทำ หรือแม้ผลในทางธุรกิจก็เฉกเช่นเดียวกัน เพราะเข้าข่ายในการปลอมแปลงเอกสารทำให้เกิดความเสียหายร้านแรง

 

ทำไมเราจึงกล่าวเช่นนั้น อาทิ ผู้ให้ทำจดหมายรับรองได้เดินทางไปต่างประเทศโดยเดินทางกับบริษัททัวร์ หรือเดินทางด้วยตัวเอง และประสงค์จะอยู่ต่อ อยู่เกินกำหนดวีซ่า หรือเกินกำหนดจากที่ผู้มีอำนาจให้อนุมัติให้เข้าประเทศได้ระบุไว้ในเอกสาร และโดยไม่แจ้งล่วงหน้า การกระทำเช่นนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรง ผู้ออกจดหมายอาจได้ถูกเพิกถอนการดำเนินธุรกิจจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เพียงเท่านั้นชื่อผู้ที่รับรองจดหมายอันปรากฎในเอกสารจดหมายรับรอง จะกลายเป็นผู้ร่วมกันทำหรือร่วมกับสมรู้ร่วมคิดและอันอาจจะได้รับผลกระทบจากผู้มีอำนาจในการออกหนังสือเดินทางหรือออกใบอนุญาตให้เข้าประเทศหรือขาดความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมต่างๆ ในอนาคต เพราะถูกขึ้นบัญชีไว้กับหน่วยงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้คือ ตัวอย่างเล็กน้อยที่เราๆ ได้ยินข่าวอยู่เนืองๆ เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศของผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อันที่จริงอาจมีมากกว่านี้ และด้วยเหตุนี้ทางเราจึงขอแนะนำให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อผลดีในระยะยาวของทุกๆ ท่าน

Comments are closed.