แปลเอกสาร: เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสถานฑูตต่างๆในประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสถานฑูตต่างๆในประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์สถานทูตกัมพูชา
โทร 0-2957-5851, 0-2957-5852
แฟกซ์ 0-2957-5850
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตเกาหลีใต้
โทร. 0-2247-7537-41
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตแคนาดา
โทร. 0-2636-0540 ต่อ 3399
แฟกซ์ 0-2636-0565
Email: bngkk@international.gc.ca
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตจีน
โทร. 0-2245-7032 -30-2245-7036-44
แฟกซ์ 0-2245-7033
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตอเมริกา สหรัฐอเมริกา
โทร. 001 800 13 202 2457
โทร 0-2205-5090
แฟกซ์ 0-2255-2915
??????????????????????????????????????????.
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ และเวลส์
โทร : +662 305 8333
แฟ็กซ์ : +662 254 9579
?????????????????????????????????????????..
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตอินเดีย
โทร/Tel: 02 258 0300 6
แฟกซ์/Fax: 02 258 4662 7
?????????????????????????????????????????..
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตอิตาลี
โทรศัพท์ +66 (0) 2 250-4973
โทรสาร +66 (0) 2 250-4988
?????????????????????????????????????????..
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตซาอุดีอาระเบีย
โทร. 0-2639-2999, 0-2639-2960
แฟกซ์ 0-2639-2950
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตญี่ปุ่น
โทรศัพท์ : 0-2207-8500 | 0-2696-3000
โทรสาร : 0-2207-8510
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตเดนมาร์ก
โทร. 0-2343-1100
แฟกซ์ 0-2213-1752
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตนิวซีแลนด์
Fax: 0-2654 3444
Fax: 0-2654 3445
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตเนเธอร์แลนด์
โทร 0-2309-5200
แฟกซ์ 0-2309-5205 ดาวน์โหลดแผนที่ ไทย/English
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตบราซิล
โทร 0-2679-8567/8 Operator ext. 0
แฟกซ์ 0-2679-8569
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตบรูไน
โทร/Tel: 0-2204-1476-9
แฟกซ์/Fax: 0-2204-1486
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตเบลเยียม
โทร/Tel: 0-2679-5454
แฟกซ์/Fax: 0-2679-5465 ? 67
?????????????????????????????????????????..
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตปากีสถาน
โทร. 0-2253-0288-9, 0-2253-5325
?????????????????????????????????????????..
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตโปรตุเกส
โทร. 0-2234-2123 วีซ่า 0-2234-0372
??????????????????????????????????????????.
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตฝรั่งเศส
โทร.0-2266-8250-5
โทร. 0-2627-2150 แฟกซ์ 0-2627-2155
?????????????????????????????????????????..
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตพม่า
โทร/Tel: (662) 233-2237, 234-4698, 233-7250, 234-0320, 637-9406
แฟกซ์/Fax: (662) 236-6898
วีซ่า 0-2233-2237
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตฟิลิปปินส์
โทร. 0-2259-0139-40
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตมาเลเซีย
โทร/Tel: 02 679 2190-9
แฟกซ์/Fax: 02 679 2208
?????????????????????????????????????????..
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตเยอรมนี เยอรมัน
โทร. 0-2287-9000, 0-2287-3862
แฟกซ์ 0-2287-1776, 0-2285-6232 (แผนกกงสุล)
ศูนย์บริการข้อมูล: 1900 222 343
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตรัสเซีย
โทร/Tel. 0-2268-1169 แฟกซ์/Fax: 0-2234-2012
แผนกกงสุล / Consular Sec: 0-2234-2012
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตลาว
โทร. 0-2539-6667-8, 0-2539-7341
แฟกซ์ 0-2539-3827, 0-2539-6678
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตเวียดนาม
โทร/Tel: 0-2251-5836-8/ 0-2251-7202/ 0-2251-3552
แฟกซ์/Fax: 0-2251-7201
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์
โทร: 0-2254 4596
แฟกซ์: 0-2 2555 4481
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตสวีเดน
โทร. 0-2263-7200 วีซ่า 0-2263-7211
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โทร.0-2639-9820-2
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตสเปน
โทร: 02 661 8284-8
แฟกซ์: 02-661-9220
http://www.embesp.or.th/
?????????????????????????????????????????..
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตสิงคโปร์
โทร/Tel: 02 ? 286 2111, 02 ? 286 1434
แฟกซ์/Fax: 02 ? 286 6966, 02 ? 287 2578
??????????????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตออสเตรเลีย
โทร. 0-2287-2680, 0-2344-6300
แฟกซ์ 0-2344-6593
เบอร์โทรศัพท์ขอคำแนะนำ +66 (0) 26723476 / 77/ 78/ 79
?????????????????????????????????
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตออสเตรีย
โทร. 0-2303-6057-8
แฟกซ์ 2-287-3925

Comments are closed.