แปลเอกสาร: เวลาทำการสถานฑูตต่างๆในประเทศไทย

เวลาทำการสถานฑูตต่างๆในประเทศไทย

 

เวลาทำการกรมการกงสุลของประเทศไทย เพื่อยื่นขอวีซ่า

เวลาทำการ : Office Hours :
เปิดบริการรับคำร้อง
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ? 16.30 น. ทุกวัน
Monday-Friday, during 08.30-16.30 hrs.,
ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ Except weekend and official holidays
(หมายเหตุ: เอกสารต้องยื่นภายในเวลา 15.30 น.) (Remark: Documents must be submitted within 15.30 hrs.)
บริการปกติ:ใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ (ไม่นับวันยื่น) Normal Service:Two working days after the date of submission.
บริการด่วน:ได้รับเอกสารคืนภายในวันที่ยื่น คิดค่าธรรมเนียมเป็นสองเท่าของบริการปกติ Express Service:Document is ready for collection within the same day. Fee is double of normal service.

???????????????????-

เวลาทำการสถานฑูตจีน
เวลายื่น-รับ : 09.00 น. ? 11.00 น.
เวลารับ : 15.00 น. ? 16.00 น.

???????????????????-

เวลาทำการสถานฑูตอเมริกา
7.00 น. ถึง 16.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์

???????????????????-

เวลาทำการสถานฑูตเนเธอร์แลนด์
เวลาทำการ: แผนกกงสุล 9.00-12.00 (จันทร์-ศุกร์)
แผนกวีซ่า: 9.00-12.00 (จันทร์-ศุกร์)

????????????????????

เวลาทำการสถานฑูตเยอรมัน
จันทร์?ศุกร์ ระหว่าง 8.30?11.30 น.

???????????????????

เวลาทำการสถานฑูตตุรกี
เวลาทำการ: 9.00 ? 17.00 (จันทร์ ? ศุกร์)

??????????????????

เวลาทำการสถานฑูตไต้หวัน (จีนไทเป)
เวลาทำการ: 9.00 ? 11.30 (จันทร์ ? ศุกร์)

??????????????????

เวลาทำการสถานฑูตญี่ปุ่น
เวลาทำการ 8.30-12.00 น. และ 13.30-18.00 น.

??????????????????

เวลาทำการสถานฑูตภูฎาน
วันจันทร์ ? วันศุกร์ เวลา 09.00 ? 17.00 น.

??????????????????

เวลาทำการสถานฑูตมาเลเซีย
วันจันทร์ ? วันพฤหัสบดี เวลา08.00 ? 12.00 น. และเวลา 13.00 ? 16.00 น.
วันศุกร์ เวลา08.00 ? 11.30 น. และเวลา 14.00 ? 16.00 น.

??????????????????

เวลาทำการสถานฑูตลาว
เวลา08.00 ? 12.00 น. และเวลา 13.00 ? 16.00 น

??????????????????

เวลาทำการสถานฑูตออสเตรเลีย
จันทร์ ? ศุกร์ เวลา 08.00 ? 17.00 น.

??????????????????

เวลาทำการสถานฑูตอังกฤษ
วันจันทร์ ? วันพฤหัสบดี: 08:00-12:00 / 12:45-16:30
วันศุกร์: 08:00-13:00

??????????????????

Comments are closed.