แปลภาษาพม่า พระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันการแปลภาษาพม่า แอมโก้

เมื่อนึกถึงงานแปลภาษาพม่า?นึกถึงงานล่ามภาษาพม่า นึกถึงบริการจาก Amko Thai ผู้ให้บริการแปลภาษาพม่าที่มีข้อมูลดีๆ บริการดีๆ มาให้ท่านเสมอมา

แปลพม่าAmkoThai ขออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องสื่อสาร หรือ ใช้เอกสารเพื่อการเซ็นสัญญาว่าจ้างงาน เซ็นสัญญาซื้อขาย สัญญาเพื่อการลงทุน สัญญาเพื่อสรรหา จัดหาวัตถุดิบ การจดทะเบียนสมรส คลอดบุตร แจ้งเกิด เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน หรือ อื่นๆ อีกหลากหลาย เรา AmkoThai ผู้ให้บริการด้านการแปลภาษาพม่าเป็นไทย ไทยเป็นพม่า อังกฤษเป็นพม่าหรือพม่าเป็นอังกฤษ แปลโดยเจ้าของภาษาผู้มากประสบการณ์ ผ่านงานแปลเอกสาร?มากมาย เช่น สัญญา เอกสารการแพทย์ ระเบียบข้อบังคับบริษัท คู่มือ หรือเป็นล่ามในงานต่างๆ เช่น โรงงาน งานแสดงสินค้า การประชุม แม้กระทั่งการสอนภาษาพม่า และอีกมากมายที่เราให้บริการมาแล้ว AmkoThai ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายให้แปลเอกสารต่างๆ และเราหวังว่าคุณคือหนึ่งในผู้ที่เรามีโอกาสให้บริการงานที่สำคัญของคุณ

พม่า เรามักจะเรียกกันสั้นๆ ว่าประเทศพม่า แต่ใครจะรู้บ้างว่าชื่อเต็ม เป็นทางการของประเทศนี้คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ?ภาษาอังกฤษเรียกว่า Republic of the Union of Myanmar? ส่วนชาวพม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า?มยะหม่า?หรือ?เมียนมาส่วนในประเทศไทยจะสะกดว่า?เมียนมาร์?แต่ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร ชนชาวพม่าก็ได้พัฒนาและเปิดประเทศให้นักลงทุนหรือผู้คนได้เดินทางไปสัมผัสกับความน่าสนใจ ความสวยงามของภูมิประเทศกันมากมายตั้งแต่ครั้งยังไม่เปิดเสรีอย่างทุกวันนี้ นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยงแล้ว ด้วยเหตุนี้ผู้คนที่มีโอกาสเดินทางไปพม่าไม่น้อยทีเดียวให้ความสนใจกับสรรพยากรอันมากมายมหาศาล ทั้งเหมืองแร่ อันได้แก่ หิน สังกะสี ดีบุก น้ำมันปิโตรเลียม ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ และอีกมากมายที่ดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลเข้าไปทำลงทุนกันนับไม่ถ้วนทีเดียว เมื่อมีการเดินทางเข้าออก ท่องเที่ยว การลงทุนหรือติดต่อค้าขายกันต่อเนื่อง และเพื่อให้การสื่อสาร การทำความเข้าใจ การประสานงานดำเนินอย่างราบรื่นทั้งฝ่ายผู้ลงทุน ผู้ให้โอกาส ซึ่งก็คือ เจ้าของประเทศ (พม่า) จึงต้องมีการแปลเอกสารต่างๆ ทั้งสัญญา ทะเบียนการค้า ทะเบียนบ้าน ชื่อสถานที่ต่างๆ กฎระเบียบ บันทึกข้อตกลง และผู้ที่จะให้บริการด้านนี้ ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจทั้งภาษาแม่ หรือ ภาษาของประเทศตนเอง คือ ภาษาพม่า และ ภาษาข้างเคียง เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้การแปลได้คุณภาพ และสื่อออกมาเหมือนภาษาต้นฉบับ เช่น การแปลเอกสารไทยเป็นพม่า พม่าเป็นไทย พม่าเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นพม่า โดยเจ้าของภาษาที่คร่ำหวอดในวงการแปลและใช้ชีวิตระหว่างสองประเทศเป็นเวลายาวนาน เรา Amko Thai ขอเสนอนักแปลที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์งานด้านต่างๆ มากมาย ทั้งงานสอนภาษาไทยให้กับชาวพม่า หรือ สอนพม่าให้กับชาวไทยที่ต้องการเข้าใจภาษาพม่า เพื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน แปลใบเกิด ทะเบียนสมรส สัญญา ใบโฆษณา งานโบรชัวร์ หรืองานล่ามให้กับงานแสดงสินค้าต่างๆ งานประชุมสำคัญๆ ทั้งในและต่างประเทศ

Comments are closed.