Archive for July, 2011

แปลเอกสาร: ภาษีรัฐต่างๆในอเมริกา

อัตราภาษี ภาษีการขาย (sales tax)ของรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกา บทความดีๆ เพื่อลูกค้าแปลเอกสารของเรา ภาษีการขายคือภาษีทางรัฐต่างๆในอเมริกาจะคิดเราเพิ่มจากราคาของสินค้าจริงนั้น เพื่อเก็บภาษีเข้ารัฐ ซึ่งจะไม่เหมือนบ้านเราในปัจจุบันที่คิดแต่มูลค่าของสินค้า เพราะฉะนั้น หากเราจะไปใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา ภาษีการขายนี้อาจมีผลกับค่าครองชีพของเราด้วย ว่าเมืองไหนที่เราจะต้องจ่ายแพงมากน้อยเท่าใด บางรํฐมีกฎหมายยกเว้นภาษีขายเลย อาทิเช่น รัฐ โอเรกอน (ที่มีเมืองใหญ่คือเมือง Portland) เป็นต้น ลองดูรายละเอียดด้านล่างคร่าวๆ เก็บไว้อ้างอิงเวลาไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นกันนะครับ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูล ณ ปี 2011 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่โดยทั่วไป ภาษีนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป Alabama 4% Alaska 0% Arizona 5.6% Arkansas 6% California 7.25% Colorado 2.9% Connecticut 6% Delaware 0% D.C. 5.75% Florida 6% Georgia 4% Hawaii 4% Idaho […]