Archive for May, 2013

การแปลภาษาเยอรมันโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต

มีคำถามที่ทีมงาน บริษัทแปล แอมโก้ของเรามักจะได้รับอยู่เสมอ ก็คือ   เอกสารราชการที่แปลภาษาเยอรมันของคุณ เอาไปใช้ได้รึเปล่าคะ? ผมและทีมงานก็จะตอบด้วยคำตอบเดิมๆ เสมอๆ ซึ่งเราตอบบ่อยเข้าๆ แม้ว่าจะยังยินดีตอบทุกคำถามของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการแปลเอกสารกับเราอยู่เสมอ แต่หากใครได้เข้ามาอ่านได้ ก็จะได้รับคำตอบที่เราอ่านอยู่เสมอๆ   คำตอบก็คือ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะนำเอกสารแปลเยอรมันเหล่านั้นไปใช้อะไร? และที่สำคัญ คือ ไม่ว่าคุณต้องการแบบไหน บริษัทของเราก็จัดให้คุณได้หมด การแปลเอกสารราชการภาษาเยอรมันจริงๆแล้ว ก็น่าจะแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆ นะครับ คือ แปลเอกสารภาษาเยอรมันและรับรองกับตราประทับรับรองของบริษัท พร้อมเซ็นรับรองคำแปลจากบริษัทที่แปลธรรมดา แปลเอกสาร จากนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตเยอรมันโดยตรง และ แปลจากนักแปลที่ได้ัรับการรับรองจากสถานทูตและนำเอกสารนั้นไปรับรองจากสถานทูตอีกครั้งหนึ่ง ทั้งสามแบบนี้ ขึ้นกับความน่าเชื่อถือที่สถานที่ ที่ลูกค้าไปติดต่อต้องการ โดยเรียงลำดับ ความน่าเชื่อถือ จาก 1 เป็น 2 และ 3   ศูนย์แปลส่วนมากจะแปลภาษาเยอรมันให้ท่านได้อย่างเดียว และหยุด stop ที่ข้อ 1 เท่านั้น แต่หากท่านต้องการความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น ก็ต้องใช้ข้อต่อๆไป ซึ่ง ศูนย์การแปล แอมโก้ มีนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตเยอรมันให้กับท่านได้ และท่านสามารถนำเอกสารที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตเยอรมัน […]