Archive for April, 2014

รับแปลเอกสาร naati คุณภาพดี ราคากันเอง

Amko มีบริการหลากหลายทางด้านการแปลบริการให้กับลูกค้า หนึ่งในบริการที่เยี่ยมยอดนั้นคือ การรับแปลเอกสาร Naati หลายคนอาจไม่คุ้นชินกับคำว่า Naati และมีคำถามในใจว่า Naati คืออะไร   Naati ย่อมาจาก National Accreditation Authority of Translators and Interpreters Ltd. เป็นการรับรองเอกสารแบบหนึ่ง ที่ใช้รับรองเอกสารในประเทศไทยออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม การที่จะเป็นผู้รับแปลเอกสาร Naati ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะต้องสอบเพื่อให้ได้ใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถรับรองเอกสาร Naati ได้ ซึ่งจะมีการจัดสอบในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย และหนึ่งในหน่วยงานที่ผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตสามารถรับรองเอกสาร Naati ได้ในประเทศไทย คือ เรา Amko โดยที่ท่านไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ เสียค่าใช้จ่ายแพง ๆ เลย มากไปกว่านั้น หลายท่านไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าเมื่อเดินทางไปต่างประเทศแล้วจะต้องไปติดต่อที่ไหน และปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องของเวลา จะจัดสรรเวลาอย่างไรเพื่อให้สามารถดำเนินการเพื่อขอรับรองเอกสาร Naati ได้ภายในเวลาที่ท่านสะดวก ฟังดูแล้วยุ่งยากไม่น้อยและคงเสียค่าใช้จ่ายไม่น้อยเลยเช่นกัน   ทางเราให้บริการรับรองเอกสาร Naati ของแท้เนื่องจากเรามีใบรับรองจริงซึ่งผ่านการทดสอบอย่างถูกต้องตามระเบียบของ […]