Archive for June, 2016

เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า

ประเทศไทยก้าวไกล ประชาไทยก้าวหน้า เป็นประโยคที่เป็นจริงทีเดียว เพราะเมื่อเกิดการร่วมมือกันทำสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติ ประเทศไทยของตัวเอง โดยมองผลประโยชน์ส่วนรวม และให้เห็นแก่ประเทศชาติเป็นหลัก ผลประโยชน์ที่ได้รับจะมากมายมหาศาล ความเจริญก้าวหน้าย่อมตกอยู่กับประเทศชาติ และประชาชนทุกคนในประเทศ สิ่งเล็กๆ ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกัน เช่น ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม มีน้ำใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ยิ้มแย้มแจ่มใส หรือแนะนำข้อมูลดีๆ สิ่งดีๆ พร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดคำถาม หรือให้คำแนะนำเมื่อนักท่องเที่ยวสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สิ่งเหล่านี้ จะส่งผลระยะยาวต่อประเทศไทย ไม่เพียงเฉพาะการท่องเที่ยว แต่หมายรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศชาติ เพราะประชาชนมีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวได้รับสิ่งดีๆ จากประชาชนคนไทยของเรา จึงมอบสิ่งดีๆ ให้กับเราโดยการตอบแทนด้วยการมาเยือน มาเที่ยวกับเราอีก และบอกปากต่อปาก เป็นการชักชวนให้เพื่อนฝูง ญาติพี่ น้องสนิท มิตรสหายมาเที่ยวประเทศไทยกันเยอะ เพราะเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยว ดูแลและต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี การชักชวนให้คนต่างชาติมาเที่ยวบ้านเรา ไม่ใช่เรื่องยาก ทำได้ง่ายนิดเดียว ขอเพียงตั้งใจมอบสิ่งดีๆ ให้กับเค้า และเค้าจะให้ความสำคัญกับเรา และเห็นสิ่งดีๆ สิ่งสวยงาม เช่น ความสวยงามของธรรมชาติของประเทศไทย ความสวยงามของวัดวาอาราม และวิถีชุมชน ที่ทางเรานำเสนอ นอกเหนือจากสิ่งที่เอ่ยถึงไว้แล้วนั้น ผู้คนมีน้ำใจก็เป็นอีกสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอีกรูปแบบขึ้น […]