Archive for August, 2017

การวางแผนชีวิตกับการทำงาน

การงานแผนชีวิตใครว่าไม่สำคัญ การใช้ชีวิตและการวางแผนชีวิตเดินมาควบคู่กันยิ่งดี เหมือนให้หลักประกันกับชีวิตของตนเอง เพราะการงานแผนชีวิตทำให้รู้ว่าเราควรทำอะไร ก่อน หลัง เวลาใด เพื่อไม่เป็นการประมาทต่อการใช้ชีวิตและไม่ดำรงชีวิตอยู่ในความเสี่ยงหรือเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด เช่น มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่มีรายได้ทางเดียว คือ เงินเดือนในแต่ละเดือน หรือแม้กระทั่งคนที่รับงานพรีแลนซ์ ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน การวางแผนการใช้จ่ายเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะคนที่มีภาระรับผิดชอบสิ่งต่างๆ มากมาย รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัว รับผิดชอบค่าผ่อนบ้าน บางคนรับผิดชอบค่าผ่อนรถ หรืออื่นๆค่าเล่าเรียลูก ส่งเสียน้อง ญาติ พี่ ภาระที่แต่ละคนมีแตกต่างกัน จนเกิดการกู้ หนี้ยืมสินยาวเป็นหางว่าว กู้ยืมรายนี้ เพื่อโปะหรือเพื่อชำระหนี้รายนี้ แต่เป็นหนี้เจ้าหนี้รายอื่นๆ ต่อ หากการวางแผนเป็นไปอย่างรัดกุม การดำรงชิวิตในความเสี่ยงจะเกิดน้อยถึงน้อยที่สุด หรือหากไม่เกิดเลยคงเป็นความโชคดีของคนเหล่านั้น แต่ถ้าเกิดขึ้นก็มั่นใจได้ว่า ไม่มีชีวิตใดได้รับความเดือดร้อนแน่นอน และหนึ่งในวิธีที่มีส่วนสำคัญในการวางแผนประกอบการใช้ชีวิต คือ การวางแผนด้านการเงิน เช่น การเก็บออม เก็บหอมรอมริบ รู้จักใช้ รู้จักจ่าย ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า แบ่งสรรปันส่วนเงินออกเป็นส่วนๆ เช่น เงินเพื่อการออมในแต่ละเดือนเป็นบัญชีที่ไม่สามารถเบิกถอนได้ เงินเพื่อการชำระหนี้สิน (หากมี) เงินเพื่อการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ค่าน้ำ ค่าไฟ บางครั้งมีค่าภาษีสังคม และอื่นๆ […]