Posts Tagged ‘ตัวอย่าง essay’

แปลเอกสาร: หลักการเขียน Essay ที่ดี

บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1. บริการเขียน Essay หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ 2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ หลักการเขียน Essay ภาษาอังกฤษที่ดี อ่านไว้เป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศทุกคนนะครับ พื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีพอ เข้าใจว่า ไม่ว่าคุณจะมีความมุ่งมั่น ตั้งใจดีเพียงใด หรือมีพื้นฐานความรู้ ผลงานทางการศึกษาดีเพียงใด แต่ถ้าไม่มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งเหล่านั้นออกไปให้ผู้อ่านที่ดีพอก็คงไม่มีประโยชน์ ซึ่งคำว่าการสื่อสารที่ดีพอนี้หมายถึงความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษที่ดีพอนั่นเอง บางครั้งไอ้สิ่งที่คุณคิดว่าดีอยู่แล้ว อาจดีไม่พอ เพราะอย่าลืมว่าผู้อ่านนั้น เป็นชาวต่างชาติ เป็นเจ้าของภาษานะครับ ตอบให้ตรงคำถาม และได้ใจความ ในหลายๆครั้ง ทางมหาวิทยาลัยจะมีคำถามจำเพาะบางประการ ที่ไม่ใช่แค่การเขียนอธิบายที่มาของตัวเรา หรือตอบคำถามต่างๆ ทำให้เราใช้ Essay ไม้ตายที่เราเตรียมไว้มาตลอดไม่ได้ ซึ่งเราต้องพิจารณาให้ดี เป็นพิเศษ และตอบให้ตรงคำถาม กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ บอกความพิเศษในตัวคุณ ความพิเศษในตัวคุณ คือสิ่งที่จะทำให้คุณโดดเด่นจากผู้สมัครคนอื่น ซึ่งคุณจำเป็นต้องมี และสิ่งนี้จะหาไม่ได้จากการ copy essay ตามอินเทอร์เน็ต แล้วนำมาเปลี่ยนชื่อ […]