Posts Tagged ‘ทะเบียนแต่งงาน’

จดทะเบียนแต่งงานกันเถอะ:ว่าด้วยการจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับชาวต่างชาติ

แต่งงานกันแล้ว จดทะเบียนสมรสในไทย หรือในต่างประเทศดีนะ เป็นคำถามที่ดีและน่าสนใจ สำหรับคู่รักที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติ ไม่จำเพาะชายหรือหญิง แต่เมื่อความรักสุกงอมเต็มที่และต้องการแต่งงานอยู่กินกันเป็นกิจจะลักษณะ ประกาศให้ชาวโลกรับรู้ มีผลในทางกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศ ความกังวลหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ ทำยังไงนะ และแบบไหนสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด (ด้วย) เราจะไปอำเภอ จูงมือกันไปเลยดีไม๊ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อำเภอว่า เราจะจดทะเบียนสมรสกัน (จะแต่งงานกัน) ช่วยจดทะเบียนให้ด้วย ถ้าแบบนี้คงง่าย และดีสำหรับคู่รักทุกคู่ที่ต้องการแต่งงานกัน แต่ความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่เลย อ๊ะๆ ไม่ได้ยุ่งยาก ไม่ยุ่ง ไม่ยุ่ง เพียงแต่เพราะทั้งสองฝ่าย มาจากคนละที่ บางคู่รัก มาจากคนละส่วนของโลกแต่มาพบรักกัน ณ ที่แห่งหนึ่ง เมื่อมาจากคนที่ คนละส่วนของโลก ข้อมูลและขั้นตอนสำหรับการจดทะเบียนแต่งงาน (จดทะเบียนสมรส) ของแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกัน และเพื่อให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน รวมทั้งการพำนักอาศัยอยู่ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการทำธุรกรรมทุกอย่างได้อย่างถูกกฎหมาย จึงควรทำให้ครบขั้นตอนของการจดทะเบียนของแต่ละประเทศ โดยหลักการพื้นฐานที่เหมือนกัน คือ จดทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว ขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับคู่รักคนไทยที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติ (ไม่ว่าชายหรือหญิง) และต้องการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย คือ สำเนาหนังสือเดินทาง และใบรับรองความโสด หรือ […]