Posts Tagged ‘นวดกับสาวไทย’

อาชีพยอดฮิตของคนไทยในต่างแดน:นวดแผนไทย

วันนี้ ศูนย์แปลเอกสาร แอมโก้ไทย ขอแนะนำอาชีพยอดฮิต ของคนไทยในต่างแดนที่มีลูกค้ามาแปลเอกสารกับเรา เพื่อไปประกอบอาชีพนี้กันมากอีกอาชีพหนึ่ง นั่นก็คือ อาชีพพนักงานนวดแผนไทยในต่างแดนนั่นเอง การไปทำงานนวดไทยในต่างประเทศ เป็นหนึ่งอาชีพที่ใครหลายคนฝันถึง อาจเพราะเป็นความหวังในการขุดทอง หรือช่องทางหาเงินและหลายคนฝันถึงการมีครอบครัว มีสามีเป็นชาวต่างชาติ และเหตุผลหลังคือ ผลพลอยได้ เพราะการไปทำงานนวดไทยในต่างประเทศและอยู่ได้ระยะยาวไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับอาชีพรับจ้างนวดของคนไทย และทำไมการนวดแผนไทย จะต้องเป็นคนไทย หรือคนไทยเท่านั้นที่เป็นที่ต้องการมากสำหรับชาวต่างชาติ ที่เป็นเช่นนี้ ไม่ใช่เพราะคนไทยมีฝีมือนวดที่ดี ได้รับการยอมรับในด้านฝีมืออย่างเดียว แต่หากเพราะอุปนิสัยใจคอของคนไทยที่ใจเย็น มีความยืดหยุ่น ผ่อนปรน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อารีย์อารอบ อ่อนน้อมถ่อมตน และการบริการจากใจของคนไทยจะเป็นไปอย่างนุ่มนวล อ่อนหวาน มีความเป็นมิตร เช่น การต้องทำงานเกินเวลาเล็กน้อย หรือขอให้ช่วยทำนู่นนิด นี่หน่อย ก็ยินดีทำให้โดยไม่เกี่ยงงอนหรือคิดค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆ หรือถือเป็นสาระใหญ่ที่ต้องเรียกร้องเงินค่าจ้างจากนายจ้าง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะหาค่อนข้างยากหรือมักได้รับการปฏิเสธจากผู้ให้บริการนวดสัญชาติอื่นๆ ซึ่งจะทำงานตรงเวลา แม้กระทั่งความอดทนในการปฏิบัติงานที่ในบางครั้งจะต้องทนต่อความจุกจิก จู้จี้ อีกทั้งกลิ่นตัว หรือเรื่องมากของผู้มารับบริการ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ หมอนวดคนไทยจะปฏิบัติตนได้ดีและรับมือกับสถานการณ์ต่างได้ดีกว่าหมอนวดที่มาจากชนชาติอื่นๆ และเพราะความมีน้ำใจของคนไทยนี่เอง ที่ทำให้การเป็นหมอนวดไทยในต่างแดน (ในกรณีนี้หมายถึงหมอนวดที่เป็นผู้หญิง) บางครั้ง หรือหลายครั้งด้วยกัน จะได้รับการสอบถามถึงอาชีพพิเศษที่ลูกค้าที่มารับบริการนวดเข้าใจว่า […]