Posts Tagged ‘ฝีมือนวดไทย’

ฝีมือนวดไทยดังไกลไปทั่วโลก

การไปทำงานนวดไทยในต่างประเทศ มิใช่เรื่องยากอีกต่อไป นับตั้งแต่การนวดแบบไทยเป็นที่ยอมรับและรู้จักของชาวต่างชาติมากมาย หลากหลายจากทุกมุมโลก เมื่อเอ่ยถึงการนวดที่ได้รับการยอมรับทั้งด้านฝีมือ อัธยาศัยใจคอ ความนุ่มนวลทางด้านบริการ แบบเป็นกันเอง ฉันท์มิตร และอ่อนน้อมถ่อมตน ชาวต่างชาติมากมายจะนึกถึงคนไทยเป็นอันดับแรกแน่นอน แต่ถึงกระนั้นสาว ๆ หรือใครหลายคน ทั้งเพศหญิง เพศชายหรือไม่จำกัดเพศที่ต้องการไปทำงานวดไทยในต่างแดนควรมีข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการนวดของประเทศนั้นๆ บ้าง มิใช่ไปแบบตัวเปล่า เพราะหวังไปขุดทอง คือ หาเงินส่งกลับมาเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงลูก หรือหวังเก็บเงินอย่างเดียว แต่จะกลายเป็นผิดหวังหรือโดนหลอก เพราะอาชีพนวดของแต่ละแห่ง แต่ละประเทศมีด้วยกันหลายแบบ หรือบางประเทศมีสถานที่ให้บริการหลายแบบ หลายระดับด้วยกัน ดังนั้นก่อนไป ควรรู้ว่าสถานที่ที่เราจะไปทำงานนั้นเป็นร้านหรือสถานที่ให้บริการแบบไหน เช่น ในบางประเทศมีบริการนวดอยู่ในร้านสปา หรือ รับนวดและสปาด้วย หรือบางแห่งรับนวดอย่างเดียว บางแห่งนวดพร้อมอาชีพเสริม คือ ขายบริการ สำหรับประเทศที่ไม่มีกฎระเบียบห้ามเรื่องการนวดและขายบริการเสริมนั้นไม่มีปัญหา แต่ประเทศที่เข้มงวดก็มีเช่นกัน และลงโทษทางกฎหมายค่อนข้างรุนแรง นอกจากนี้กฎของการให้บริการนวดก็จะมีแบ่งแยกแตกต่างกันไปในร้านแต่ละแบบ อีกทั้งมีผลต่อรายได้ ค่าครองชีพ และการเสียภาษีของการให้บริการ เช่น บางแห่งมีที่พักพร้อม เสียเฉพาะค่ากินเท่านั้น แต่รายได้อาจน้อยหน่อยหรือไม่มากเท่ากับร้านนวดบางแห่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่สนใจเป็นผู้ให้บริการนวดแผนไทยด้านนี้ในต่างแดน ควรทราบถึงรายได้ที่จะได้รับกับค่าใช้จ่ายที่คิดว่าจะต้องเสียหรือใช้เมื่อมาอยู่ในต่างแดนเช่นนี้ เพราะเมื่อคำนวณถึงรายได้ที่สูงกว่ารายได้ที่จะได้รับในประเทศไทย แต่ค่าใช้จ่ายก็สูงกว่ากันลิบลับและระเบียบต่างๆ ให้มากพอสมควร เพราะถ้าผิดระเบียบปฏิบัติจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป […]