Posts Tagged ‘รับงานแปลพม่า’

แปลภาษาพม่า เชียงใหม่ โดยสถาบันการแปลภาษาพม่า แอมโก้

ความรู้ดีๆเกี่ยวกับประเทศพม่า จากศูนย์แปลภาษาพม่า?แอมโก้ ไทย ให้บริการแปลจากทีมงานระดับมืออาชีพ ระดับอาจารย์ เพื่อสนองความต้องการในบริการแปลเอกสารของท่าน ได้อย่างถูกต้อง ประเทศพม่า เรามักจะเรียกกันสั้นๆ ว่าประเทศพม่า แต่ใครจะรู้บ้างว่าชื่อเต็ม เป็นทางการของประเทศนี้คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ?ภาษาอังกฤษเรียกว่า Republic of the Union of Myanmarส่วนชาวพม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า?มยะหม่า?หรือ?เมียนมา?ส่วนในประเทศไทยจะสะกดว่า?เมียนมาร์?แต่ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร ชนชาวพม่าก็ได้พัฒนาและเปิดประเทศให้นักลงทุนหรือผู้คนได้เดินทางไปสัมผัสกับความน่าสนใจ ความสวยงามของภูมิประเทศกันมากมายตั้งแต่ครั้งยังไม่เปิดเสรีอย่างทุกวันนี้ นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยงแล้ว ด้วยเหตุนี้ผู้คนที่มีโอกาสเดินทางไปพม่าไม่น้อยทีเดียวให้ความสนใจกับสรรพยากรอันมากมายมหาศาล ทั้งเหมืองแร่ อันได้แก่ หิน สังกะสี ดีบุก น้ำมันปิโตรเลียม ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ และอีกมากมายที่ดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลเข้าไปทำลงทุนกันนับไม่ถ้วนทีเดียว เมื่อมีการเดินทางเข้าออก ท่องเที่ยว การลงทุนหรือติดต่อค้าขายกันต่อเนื่อง และเพื่อให้การสื่อสาร การทำความเข้าใจ การประสานงานดำเนินอย่างราบรื่นทั้งฝ่ายผู้ลงทุน ผู้ให้โอกาส ซึ่งก็คือ เจ้าของประเทศ (พม่า) จึงต้องมีการแปลเอกสารต่างๆ ทั้งสัญญา ทะเบียนการค้า ทะเบียนบ้าน ชื่อสถานที่ต่างๆ กฎระเบียบ บันทึกข้อตกลง และผู้ที่จะให้บริการด้านนี้ ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจทั้งทั้งภาษาแม่ หรือ ภาษาของประเทศตนเอง คือ ภาษาพม่า […]