Posts Tagged ‘รับรองเอกสาร สถานทูต’

บริการรับรองเอกสาร สถานทูต ต่างๆ จาก บริษัทแปลเอกสาร แอมโก้

หากคุณต้องการนำเอกสารที่ออกโดยราชการไทย ไปใช้ในต่างประเทศ หรือต้องการขอวีซ่า ในกรณีต่างๆ นอกจากการรับรองเอกสาร ผ่านทางกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศของไทยแล้ว ในหลายๆ กรณีท่านจะต้องนำเอกสารนั้นไปรับรองกับสถานทูตของประเทศต่างๆด้วย ซึ่งขั้นตอนตรงนี้อาจเสียเวลาเป็นอย่างมาก เพราะขั้นตอนหลากหลาย แตกต่างกันตามแต่สถานทูต ระยะเวลา และเอกสาร ราคาไม่แพง บริการถูกใจ ใช้งานได้จริง รู้ลึก มีประสบการณ์ ติดตามงานให้ท่านได้   หากท่านไม่ต้องการจะปวดหัว ยุ่งยากกับตรงนี้ ติดต่อ บริษัทแปลเอกสาร แอมโก้ ให้เราดูแลท่านดีกว่าครับ นอกจากบริการยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลแล้ว เรามีบริการยื่นรับรองเอกสาร สถานทูตต่างๆ และทำเรื่องให้ท่านตั้งแต่ต้นจนจบอีกด้วย บริการรับรองเอกสาร สถานทูตในปัจจุบันของเรา มีดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆ ขึ้นกับสถานทูตประเทศนั้นๆ) รับรองเอกสารสถานทูตพม่า รับรองเอกสารสถานทูตฝรั่งเศส รับรองเอกสารสถานทูตแคนาดา รับรองเอกสารสถานทูตอินโดนีเซีย รับรองเอกสารสถานทูตออสเตรีย รับรองเอกสารสถานทูตเอกวาดอร์ รับรองเอกสารสถานทูตเวียดนาม รับรองเอกสารสถานทูตอียิปต์ รับรองเอกสารสถานทูตสโลเวเนีย รับรองเอกสารสถานทูตกรีซ รับรองเอกสารสถานทูตสิงคโปร์ รับรองเอกสารสถานทูตรัสเซีย รับรองเอกสารสถานทูตอเมริกา รับรองเอกสารสถานทูตเนเธอร์แลนด์ รับรองเอกสารสถานทูตโปรตุเกส รับรองเอกสารสถานทูตฟิลิปปินส์ รับรองเอกสารสถานทูตจีน […]