Posts Tagged ‘สถานฑูตไทยในต่างประเทศ’

แปลเอกสาร: รวมข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ

บริษัทแปลเอกสารและการล่าม จัดหาข้อมูลที่จำเป็นให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศในต่างแดน เก็บหน้านี้ไว้อ้างอิงและใช้เวลาจำเป็นนะครับ บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ 2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ?? สมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา รวมรายชื่อสมาคมนักเรียนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา เผื่อไปเรียนแล้วเหงาๆก็ลองติดต่อเข้าไปหาสมาคมต่างๆดู ?? รวมรายชื่อวัดไทยในต่างแดน เผื่อเรียนแล้วเครียด หรือต้องการหาสมาคมคนไทย หรือต้องการทำบุญตามแบบแผนวิถีไทย ก็ลองเข้าไปดูได้เลย ?? ที่อยู่และเบอร์สถานฑูตไทยในต่างแดน สำคัญมากนะครับ กับที่อยู่และเบอร์ติดต่อสถานฑูตไทยในต่างแดน จดไว้ไม่เสียหายนะครับ ?? รายละเอียด AUPAIR Program เว็บไซต์ดีๆ เกี่ยวกับ AuPair โปรแกรม สำหรับผู้ที่ต้องการหาโอกาสไปศึกษาต่อหรือทำงานในต่างประเทศ Area Code for long distance call every city […]