Posts Tagged ‘หาทุนเรียนต่อ’

แปลเอกสาร: เตรียมตัวอย่างไรก่อนเริ่มหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ

บริษัทแปลเอกสารและการล่าม AmkoThai มีบริการรับเขียน แต่ง Essay / Statement of Purpose สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศทุกท่าน บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ สำหรับวันนี้เรา มีบทความดีๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัว ก่อนที่เราจะเริ่มหาทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ?ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ดังต่อไปนี้ พิจารณาความต้องการของตนเองให้ละเอียด ก่อนที่เราจะเริ่มหาทุนเรียนต่อต่างประเทศเราควรพิจารณาว่าเราต้องการอะไร ต้องการไปประเทศไหน หรือใช้ภาษาอะไร สาขาอะไร ทุนผูกมัดได้หรือไม่ หรือบางคนขอแค่ได้ทุนให้ได้ไปเรียนต่อเท่านั้น อันนี้ก็ไม่ว่ากัน เข้าใจคุณสมบัติพื้นฐานของตนเอง เกรดเฉลี่ยเราถึงหรือไม่ สาขาที่เราเรียนมาคืออะไร เรามีคุณสมบัติพิเศษ หรือความสามารถพิเศษอะไรบ้าง และควรจะหาอะไรเรียนเพิ่มเติมไว้แต่เนิ่นๆหรือไม่ อย่างไร ตระเตรียมเอกสารส่วนตัว ที่สำคัญเสียก่อน เราควรติดต่อขอ Transcripts และหลักฐานทางการศึกษาอื่นๆไว้ให้พร้อมและ เตรียมเขียน […]