Posts Tagged ‘อันดับมหาวิทยาลัย USA’

แปลเอกสาร: อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้วโลก

บริษัทแปลเอกสารและการล่าม Amkothai รวมลิงค์อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกมาให้ท่านลูกค้า และผู้ที่สนใจทุกคนค่ะ บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ 2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก จัดอันดับโดยทางเว็บไซต์เอง อาศัยปัจจัยหลายอย่างโดยรวม และเป็นอันดับของทั้งโลก ไม่ใช่อันดับอย่างเป็นทางการ ใช้เป็นแนวทางได้ อันดับมหาวิทยาลัย by USnews National University Ranking จัดอันดับโดย USnews เว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังมาเป็นเวลานาน อันดับมหาวิทยาลัยใน USA จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ พร้อมรายละเอียดการรับสมัคร ดีมากๆ Top US MBA School อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของ US ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการของสหรัฐอเมริกา จาก businessweek จัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังจาก Forbes […]