Posts Tagged ‘แปลฉลาก’

หลักการใช้ประโยชน์จากฉลากของสินค้าในธุรกิจ

จากประสบการณ์ของผู้ใช้สินค้า ผู้ขาย และปัจจุบันเป็นผู้แปลด้วย การแปลฉลากสินค้า ฉลากผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องเล็กๆ นี้ ทำให้ได้ยอดขายที่ถล่มทลายและได้ลูกค้าแถมความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคที่มอบให้กับตัวสินค้านั้น นั่นหมายถึง การมอบความซื่อสัตย์ให้กับลูกค้า เพราะการขายสินค้าที่พร้อมกับความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญมากถึงมากที่สุด ทั้งต่อตัวเรา คือ ผู้ขายเองซึ่งจะได้รับประโยชน์มากที่สุดทั้งในแง่มุมของเงินทอง เพราะขายสินค้าได้มาก ในแง่มุมของธุรกิจ คือ เป็นธุรกิจที่น่าเชื่อถือ และต่อตัวผู้บริโภคซึ่งหวังจะได้รับประโยชน์จากการใช้ การกิน และการซื้อสินค้าของเราเพื่อก่อเกิดสิ่งดีๆ ต่างๆ กับตัวผู้บริโภคทั้งในแง่ของความสุขกาย สุขใจ ความอิ่มท้องและหรืออิ่มใจด้วย แต่ถ้าผู้ขายสินค้ามองเรื่องฉลากเป็นเรื่องไกลตัว เรื่องไม่สำคัญ เล็กๆน้อยๆ เพราะผู้ขายสินค้าคิดเพียงว่าสิ่งสำคัญในการขายสินค้า คือ ผลิตภัณฑ์ดี ตัวสินค้าดี รูปลักษณ์สวยงาม ดูดี ดูน่าซื้อ ทุกอย่างโดยรวมของผลิตภัณฑ์ดูดีก็ใช้ได้ ขายได้แล้ว ดังนั้นฉลากสินค้าที่อยู่ด้านหลัง ไม่ใช่สาระสำคัญเท่ากับที่เห็นด้านหน้า จะขอบอกว่าจากประสบการณ์โดยตรงและโดยอ้อม ไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างที่คิดเลย ขอยกตัวอย่างเมื่อเร็วๆ นี้ คือ ร้านค้าแห่งหนึ่งวางสินค้าหลากหลาย สำหรับขายให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะ แต่ด้วยความประมาทหรือไม่เห็นเป็นเรื่องสลักสำคัญของใครอันนี้ไม่แน่ใจ เพราะผู้ซื้อสินค้าร้องเรียนกลับมาว่า สินค้าที่ซื้อไปนั้นนำไปทาแล้วเกิดผด ผื่น ขึ้นเต็มตัว เพราะอันที่จริงแล้วสินค้าชนิดนี้นั้นไม่ได้มีไว้สำหรับกินหรือทา ห้ามสัมผัสโดนผิวหนัง ในกรณดังกล่าวนี้ถือเป็นความโชคดีของผู้ซื้อสินค้าที่ไม่เกิดอันตรายถึงชีวิต […]