Posts Tagged ‘แปลเอกสารลาซาล’

แปลลาซาล

สำหรับท่านที่มองหาบริษัทแปลเอกสารลาซาล สำหรับท่านที่ทำงานอยู่ในย่าน ธุรกิจ แถบอโศก เอกมัย พระโขนง อ่อนนุช หรือนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ท่านสามารถเดินทางมาใช้บริการบริษัทแปลเอกสารลาซาล ได้โดยรถไฟฟ้า BTS เพื่อหลีกเลี่ยงรถติด บริษัทแปลเอกสารลาซาลมีบริการด้านต่างๆ ไว้บริการลูกค้า ตามความต้องการของท่าน อาทิเช่น แปลเอกสารภาษาต่างๆ , รับรองเอกสารราชการ, บริการจัดหาล่าม, บริการเขียน Resume และ Essay, ถอดเทปรายงานการประชุมต่างๆ ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ วีซ่าธุรกิจ พร้อมรับและ ตรวจสอบเอกสารในการยื่นวีซ่าอีกด้วย โดยอัตราค่าบริการไม่แพงอย่างที่คิด การบริการของบริษัทแปลเอกสาร ลาซาลนั้น ทางบริษัทจัดส่งเอกสารตรงตามเวลาที่กำหนด และจัดทำเอกสารไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสาร การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนจัดส่งให้ลูกค้า จะจัดทำอย่างมีประสิทธิภาพ หากลูกค้าไม่พอใจในการบริการ เราสามารถแก้ไขเอกสารให้กับลูกค้าได้ สิ่งสำคัญสำหรับการบริการของบริษัทแปลเอกสาร ลาซาลนั้นคือ ความตรงต่อเวลา เพราะหากเกิดความล่าช้าในการจัดส่งงาน โดยเฉพาะเอกสารสำคัญเช่น รายงานการประชุม รายงานที่นักเรียน นักศึกษาต้องนำส่ง หรือเอกสารแปลสำหรับยื่นวีซ่า จะเกิดความเสียหาย แก่ลูกค้าอย่างมาก ดังนั้น การตรงต่อเวลาและความละเอียดในการแปลเอกสาร ทางบริษัทแปลเอกสารลาซาล จึงต้องคำนึงเป็นอันดับแรก […]