Posts Tagged ‘แฟนต่างชาติ’

แต่งงานกับชาวต่างชาติ

ต้องการแต่งงานกับแฟนต่างชาติ สวัสดีค่ะ ผม / ดิฉันจะแต่งงานกับชาวต่างชาติต้องทำยังไงบ้างครับ / ค่ะ มีเอกสารอะไรบ้างคะ / ครับ แฟนผม /ดิฉันมีเอกสารมาแล้วค่ะ ชาวต่างชาติ เอกสารแต่งงานมีอะไรบ้างคะ คือ จะแต่งงานกับแฟนที่เป็นคนต่างชาติค่ะ / ครับ ทางทีมงานรับเรื่องเหล่านี้ทุกวัน เพราะปัจจุบันโลกเปิดกว้างมากขึ้น?การติดต่อสัมพันธ์กับชนชาติต่างๆ ไร้ขอบเขต ไร้พรมแดน และไร้ซึ่งข้อกำหนดทางเพศสภาพ คือ?ไม่จำกัดการแต่งงานในเพศเดียวกันเพียงแต่ต้องดูกฎหมายการแต่งงาน การจดทะเบียนสมรสของประเทศนั้นๆ เป็นหลักด้วย?ในกรณีคนละเพศไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยบ้านของเรา เพราะเป็นประเทศที่เปิดกว้างพอสมควรสำหรับการจดทะเบียนสมรสสำหรับคู่สมรสที่ต่างเชื้อชาติกัน ไม่ว่าจะเป็นการสมรสระหว่างคนไทย กับคนชาติใด หรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติทั้งฝ่ายหญิงและชายที่มีจุดประสงค์ในการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย เอกสารเพื่อการแต่งงานกับแฟนต่างชาติ ปัจจุบันนี้การจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้แต่งงาน เพื่อจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย สำหรับคนไทยกับชนต่างชาติ หรือระหว่างชนต่างชาติทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก สลับซับซ้อนอีกต่อไปและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ใบสำคัญการสมรส หรือ ใบทะเบียนสมรสใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ครอบคลุมทั่วทุกประเทศในโลก ตัวอย่างการจดทะเบียนสมรสของคู่แต่งงานคู่หนึ่งที่นำเสนอในบทความนี้ อาทิ การแต่งงานระหว่าง ชายไทย กับหญิงสาวชาวพม่า หากจดทะเบียนในประเทศไทย ฝ่ายชายไม่มีเอกสารใดที่ต้องจัดเตรียมเพื่อแปลก่อนจดทะเบียนแต่งงาน แต่ฝ่ายหญิงซึ่งเป็นหญิงชาวพม่า ต้องขอใบรับรองสถานภาพโสดจากอำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น?ซึ่งเอกสารดังกล่าวที่ทางราชการออกให้จะเป็นภาษาพม่า ให้แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศพม่า จากนั้นนำไปติดต่อขอการรับรองกับสถานทูตไทยในประเทศพม่า หรือนำมาให้สถานทูตพม่าในประเทศไทยรับรองให้ เมื่อได้ตรารับรองเอกสารตามขั้นตอนที่บอกไว้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส ขั้นต่อไป […]