Posts Tagged ‘GMATคือ’

แปลเอกสาร: การสอบ GMAT คืออะไร

บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ 2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ   GMAT ย่อมาจาก Graduate Management Admission Test เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เน้นเฉพาะด้านบริหารธุรกิจ (MBA)   ข้อสอบ GMAT เป็นข้อสอบแบบคอมพิวเตอร์ (computer-based) แบบปรนัย (multiple choice) และเป็นข้อสอบแบบ adaptive คือหากทำถูกข้อสอบจะยากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับฐานคะแนนที่มากขึ้น แต่หากทำผิดข้อสอบข้อต่อไปจะง่ายลง และพื้นคะแนนจะต่ำลง เพราะฉะนั้นถ้าหากน้องๆทำไปเรื่อยๆ แล้วข้อสอบง่ายขึ้น ก็อย่าได้ดีใจว่าตัวเองทำได้นะครับ มันอาจแปลว่าระดับคะแนนเราน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ได้   ข้อสอบ GMAT พัฒนาขึ้นโดยองค์กรที่เรียกว่า ACT โดยผู้สอบผู้สอบทุกท่านสามารถเลือกลงทะเบียนสอบ GMAT ได้ทั้งแบบ […]