Posts Tagged ‘host family คือ’

แปลเอกสาร: ข้อดีของการอยู่ Host Family

ข้อดีของการไปอยู่ Host Family บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ 2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เวลาไปเรียนต่อต่างประเทศนั้น ข้อสำคัญประการหนึ่งคือการเลือกที่อยู่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไร บางคนเลือกที่จะไปอยู่ที่หอของทางมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา บางคนเลือกที่จะไปเช่าที่พักอยู่กับเพื่อนหรือคนรู้จัก หรือพักอยู่กับญาติอะไรก็แล้วแต่ แต่ที่พักที่เป็นที่นิยมอย่างหนึ่งสำหรับนักเรียนนอกที่ต้องการไปศึกษาต่างประเทศก็คือ การไปพักกับ Host Family หรือไปพักกับครอบครัวของเจ้าของประเทศนั้น การเลือกที่อยู่แบบนี้ก็มีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนี้ ข้อดีของการอยู่กับ Host Family ได้เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรม?? แม้บางคนจะพูดว่าขึ้นอยู่กับครอบครัวที่เราไปอยู่ด้วย แต่ว่าจริงๆแล้วมากน้อย ก็ต้องได้เรียนรู้บ้างเป็นแน่แท้ การได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านบ้าง หรือการได้เห็นวิถีชีวิตของเขาบ้าง ย่อมเป็นโอกาสที่ดีเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศ ยิ่งหากเจอเจ้าของบ้านดีๆ ด้วยแล้ว ถือว่าโชคดีมากที่เขาจะดูแลให้ความรู้ การศึกษาเราอย่างดี และหากเรารู้จักพูด รู้จักถาม ก็จะยิ่งเป็นโอกาสที่ดีเข้าไปใหญ่ ปลอดภัย […]