แปลเอกสาร: การสอบ TOEFL คืออะไร

บทความนี้จะแนะนำให้ว่าการสอบ TOEFL คืออะไร ที่ผ่านมาในอดีตมีกี่แบบ และปัจจุบันใช้การสอบแบบใด

บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง
1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ
2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

การสอบ TOEFL คืออะไร

TOEFL ย่อมาจาก The Test of English as a Foreign Language

การสอบ TOEFL คือ แบบทดสอบทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาประจำชาติ (English As a Second Language)


สำหรับประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าการสอบ TOEFL เป็นการสอบวัดพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่กำหนดให้ TOEFL เป็นข้อสอบวัดผลมาตรฐาน

โดยในอดีตนั้นจะเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาัลัยในหลายประเทศกว่า 110 ประเทศ และสถาบันการศึกษากว่า 6,000 แห่ง ทั่วโลก ก็ยินยอมให้ใช้ TOEFL เป็นมาตรฐานข้อสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อได้

การสอบ TOEFL นี้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ และเนื้อหาข้อสอบตลอดเวลา เพื่อให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย และความสามารถทางการแข่งขันของโลกที่เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้น นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการสอบ ควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลาด้วย

เว็บไซต์หลักของ TOEFL ที่สามารถหาความรู้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้คือwww.ets.org/toefl

Comments are closed.