แปลเอกสาร: การสอบ GMAT คืออะไร

บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ
2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

 

GMAT ย่อมาจาก Graduate Management Admission Test เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เน้นเฉพาะด้านบริหารธุรกิจ (MBA)

 

ข้อสอบ GMAT เป็นข้อสอบแบบคอมพิวเตอร์ (computer-based) แบบปรนัย (multiple choice) และเป็นข้อสอบแบบ adaptive คือหากทำถูกข้อสอบจะยากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับฐานคะแนนที่มากขึ้น แต่หากทำผิดข้อสอบข้อต่อไปจะง่ายลง และพื้นคะแนนจะต่ำลง เพราะฉะนั้นถ้าหากน้องๆทำไปเรื่อยๆ แล้วข้อสอบง่ายขึ้น ก็อย่าได้ดีใจว่าตัวเองทำได้นะครับ มันอาจแปลว่าระดับคะแนนเราน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ได้

 

ข้อสอบ GMAT พัฒนาขึ้นโดยองค์กรที่เรียกว่า ACT โดยผู้สอบผู้สอบทุกท่านสามารถเลือกลงทะเบียนสอบ GMAT ได้ทั้งแบบ online หรือทางโทรศัพท์

การสอบ GMAT แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. Analytical Writing Assessment: เป็นการเขียน essay 2 บทความ บทความละ 30 นาที
ซึ่งต้องทำด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น

2.Quantitative Section: เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์และการคำนวณอื่นๆ ใช้เวลา 75 นาที 37 คำถาม ใน 2 รูปแบบคือ Data Sufficiency และ Problem Solving

3.Verbal Section: เป็นข้อสอบวัดผลด้านความเข้าใจทางภาษา ใช้เวลา 75 นาที 41 คำถาม ใน 3 รูปแบบคือ Reading Comprehension, Critical Reasoning และ Sentence Correction

 

ผลสอบ?GMAT

ผลสอบ GMAT จะประกอบไปด้วยตัวเลขต่างๆ หลายส่วน ตัวเลขที่ใช้อ้างอิงส่วนใหญ่คือผลคะแนนรวม ซึ่งจะอยู่ในช่วง 200-800 ซึ่งเป็นคะแนนในส่วนของ Math และ Verbal คะแนนในส่วนของ Verbal และ Math จะได้รับการจัดคะแนนแยกจากกัน โดยคะแนนจะอยู่ในช่วง 0 ? 60สำหรับแต่ละส่วน ในส่วนของการเขียนบทความหรือ Analytical Writing Assessment (AWA) จะมีช่วงคะแนน 0-6 โดยในข้อสอบ จะมีบทความ 2 บทความ ซึ่งแต่ละบทความ จะได้รับการประเมินผลจาก 2 ฝ่าย อย่างไรก็ดี คะแนนในส่วนของ AWA จะไม่ได้นำเข้าไปรวมกับคะแนนรวม

 

ค่าสอบ?GMAT

ค่าสอบ GMAT มีการขึ้นราคาอยู่เรื่อยๆ ทางที่ดีควรตรวจสอบกับศูนย์สอบให้แน่ใจดีกว่า ราคาจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ผู้สอบสามารถสอบ ได้ 1 ครั้งภายในระยะเวลา 31 วัน แต่ต้องไม่เกิน 5 ครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ ถ้าผู้สอบสามารถสอบได้คะแนน 800 ผู้สอบจะไม่สามารถสอบได้อีกภายในระยะเวลา 5 ปีจากวันสอบ
ศูนย์สอบ GMAT ในประเทศไทย

 

ศูนย์สอบ?GMAT ในประเทศไทยในปัจจุบัน

 

 1. Pearson Professional Centers ? Bangkok, Thailand:?
  Center ID 50507ที่อยู่?Bangkok Business Building?
  Level 10 Unit 1010
  54 Sukhumvit 21 Bangkok, 10110 Thailand
  โทรศัพท์: +66 2 664 3563
 2. A&A NEO TECHNOLOGY:
  Center ID 51272ที่อยู่?248/55-56 Maneenopparat Rd.
  Sripoom Muang Chiang Mai, 50200 Thailand
  โทรศัพท์: +66 53 227 500-2

 

รายงานผลการสอบและระยะเวลาในการจัดส่ง

ผลสอบจะมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 5 ปี ผู้สอบสามารถเลือกให้ทางผู้จัดสอบส่งผลสอบให้สถาบันต่างๆได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากต้องการขอให้ส่งผลสอบในภายหลัง ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม US $ 28 ต่อสถาบัน

การจัดส่งรายงานผลการสอบไปยังโรงเรียน โดยทั่วไปใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นรวมประมาณ 20 วัน และสำหรับรายงานผลการสอบเพิ่มเติม จะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มเติมอีก 7 วันหลังจากวันที่สามารถรายงานผลสอบได้

 

ในขณะที่ลงทะเบียนสอบ ผู้สอบจะต้องเลือกว่าต้องการได้รับรายงานผลการสอบแบบ online หรือทางไปรษณีย์ ในกรณีที่เลือกแบบ online ผู้สอบก็จะได้รับการแจ้งรายงานผลการสอบทาง e-mail และหากเลือกการรับรายงานผลการสอบทางไปรษณีย์ รายงานผลการสอบจะได้รับการจัดส่งภายใน 20 วันหลังจากวันที่สอบ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ?GMAT

Website:www.gmac.com/gmac/thegmat/
E-mail:?GMATCandidateServicesAPAC@pearson.com
Telephone: +61 2 9478 5430, 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
AEST Fax: +61 2 9901 3330

Comments are closed.