แปลเอกสาร: หลักการเขียน Statement of Purpose (SOP) ที่ดี

Statement of Purpose (SOP) คืออะไร มีหลักการเขียนอย่างไร ดีอย่างไร

บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง
1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ
2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

Statement of Purpose (SOP) คืออะไร

Statement of Purpose หรือเรียกย่อๆว่า SOP คือบทความที่ทางมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ ร้องขอให้คุณเขียน เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน อาทิเช่น เพื่อต้องการที่จะรู้จักตัวคุณมากยิ่งขึ้น ต้องการที่จะทราบความต้องการ หรือเป้าหมายของคุณที่ชัดเจนในการที่จะเข้ามาร่วมกับองค์กร โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยที่ร้องขอ

ไม่ว่าจุดประสงค์ของ?Statement of Purpose (SOP)?ที่คุณเขียนจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ Statement of Purpose (SOP)?มีความสำคัญมากในการที่ผู้ร้องขอจะคัิดเลือกคุณให้เข้าร่วมกับองค์กร โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยของเขา เพราะฉะนั้นอย่าได้ละเลย การเขียน Statement of Purpose (SOP) เป็นอันขาด ให้ความสำคัญกับงานเขียนนี้ของคุณให้มากที่สุด อย่างน้อยก็ไม่น้อยไปกว่าเอกสารอื่นๆ

 

หลักการเขียน Statement of Purpose (SOP)

หลักการเขียน Statement of Purpose (SOP) นั้น ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ

1. เตรียมความพร้อมด้านภาษา?? แน่นอน คุณต้องมีความแน่น ในภาษาอังกฤษไม่ใช่น้อย ไม่ว่าจะเป็น Grammar / Writing หรือทุกทักษะที่จำเป็น เพราะไม่ว่าคุณจะมีเขียนมันได้ความหมายดีเท่าใด แต่ถ้าหาก grammar ผิดๆ ถูกๆ หรือศัพท์ระดับอนุบาล ผู้อ่านย่อมไม่ให้คุณผ่านเข้าไปแน่นอน เพราะบทความภาษาอังกฤษนี้ เป็นตัววัดทักษะภาษาอังกฤษที่ดีของคุณประการหนึ่ง เพราะฉะนั้นประการแรก หากภาษาไม่ดี ต้องฝึกฟิตภาษาอังกฤษก่อนระยะหนึ่งนะครับ ถึงจะเขียนได้ดี

2. ฺำ Be specific?? แต่ละองค์กรนั้น จะมีคำถามให้คุณเขียน SOP ต่างกัน เพราะฉะนั้น อ่านคำถามให้ละเอียด ในอินเตอร์เนท หรือหนังสือมีตัวอย่าง SOP ดีๆ grammar แน่นๆมากมาย แต่หากคุณ copy ส่งไป ผู้อ่านก็รับรู้ได้ว่า มันไม่ใช่ตัวคุณ เหตุผลมันไม่จำเพาะเจาะจงเลย คุณควรจะดูตัวอย่างเหล่านั้นเป็นแนวทางเท่านั้น แต่โดยทั้งหมด คุณต้องเขียนเอง บอกความในใจของคุณให้ดีที่สุด

3. ตรวจทาน ??แนะนำอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ง Statement of Purpose (SOP) เสร็จแล้วให้หามืออาชีพตรวจทานให้ ไม่ว่าคุณจะมั่นใจในตนเองขนาดไหน แต่ก็เป็นการมองจากมุมเดียว ให้มืออาชีพตรวจทานให้จะดีกว่า?อย่าเขียนเองทั้งหมดคนเดียว และอย่าให้คนอื่นเขียนให้ทั้งหมด

จ้างเขียน Statement of Purpose (SOP) ดีไหม อย่างไรดี?

หากคุณไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษ หรืองานเขียน SOP ของคุณ ขอแนะนำให้คุณหาบุคคล หรือบริษัทมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ (เช่น Amkothai ของเรา) ให้ช่วยตรวจสอบให้ อย่าประมาทส่งไปโดยไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจทานเด็ดขาด

ในขณะเดียวกัน การจ้างเขียน SOP อย่างเดียว โดยที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วมเลย ทางเราก็ไม่แนะนำ เพราะมันจะไม่ได้เกิดจากความต้องการของคุณจริงๆ ไม่ได้เกิดจากความหมายจากใจคุณจริงๆ?งานเขียน SOP ที่ออกมาถึงจะเป็นมืออาชีพในแง่ Grammar แต่ความหมายจะไม่ดูเป็นพิเศษเลย?เพราะคนที่เขียนให้ก็จะไม่เข้าใจในตัวคุณ เท่ากับตัวคุณเอง

ที่ดีที่สุดก็คือ คุณควรจะเขียนด้วยตนเอง ด้วยความหมายจากใจของคุณเองก่อน แล้วจึงหามืออาชีพในการตรวจทาน Grammar ให้ หรือเรียบเรียงให้ ดูสละสลวยขึ้น

?จำไว้นะครับ อย่าเขียนเองทั้งหมดคนเดียว และอย่าให้คนอื่นเขียนให้ทั้งหมด?

อย่างไรทาง Amkothai ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ขอให้ทุกท่านผ่านด่าน การเขียน Statement of Purpose (SOP) นี้ไปได้ทุกคนนะครับ

Comments are closed.