เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า

ประเทศไทยก้าวไกล ประชาไทยก้าวหน้า เป็นประโยคที่เป็นจริงทีเดียว เพราะเมื่อเกิดการร่วมมือกันทำสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติ ประเทศไทยของตัวเอง โดยมองผลประโยชน์ส่วนรวม และให้เห็นแก่ประเทศชาติเป็นหลัก ผลประโยชน์ที่ได้รับจะมากมายมหาศาล ความเจริญก้าวหน้าย่อมตกอยู่กับประเทศชาติ และประชาชนทุกคนในประเทศ สิ่งเล็กๆ ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกัน เช่น ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม มีน้ำใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ยิ้มแย้มแจ่มใส หรือแนะนำข้อมูลดีๆ สิ่งดีๆ พร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดคำถาม หรือให้คำแนะนำเมื่อนักท่องเที่ยวสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สิ่งเหล่านี้ จะส่งผลระยะยาวต่อประเทศไทย ไม่เพียงเฉพาะการท่องเที่ยว แต่หมายรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศชาติ เพราะประชาชนมีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวได้รับสิ่งดีๆ จากประชาชนคนไทยของเรา จึงมอบสิ่งดีๆ ให้กับเราโดยการตอบแทนด้วยการมาเยือน มาเที่ยวกับเราอีก และบอกปากต่อปาก เป็นการชักชวนให้เพื่อนฝูง ญาติพี่ น้องสนิท มิตรสหายมาเที่ยวประเทศไทยกันเยอะ เพราะเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยว ดูแลและต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
รับแปลเอกสาร

การชักชวนให้คนต่างชาติมาเที่ยวบ้านเรา ไม่ใช่เรื่องยาก ทำได้ง่ายนิดเดียว ขอเพียงตั้งใจมอบสิ่งดีๆ ให้กับเค้า และเค้าจะให้ความสำคัญกับเรา และเห็นสิ่งดีๆ สิ่งสวยงาม เช่น ความสวยงามของธรรมชาติของประเทศไทย ความสวยงามของวัดวาอาราม และวิถีชุมชน ที่ทางเรานำเสนอ นอกเหนือจากสิ่งที่เอ่ยถึงไว้แล้วนั้น ผู้คนมีน้ำใจก็เป็นอีกสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอีกรูปแบบขึ้น นั่นคือการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ได้นำมาผสมผสานกับการท่องเที่ยวชมธรรมชาติทั่วไป เพราะการท่องเที่ยวเชิงกีฬาก่อให้เกิดเม็ดเงินไหลเข้าประเทศมากมายปีละหลายล้านบาท เพราะนอกจากนักกีฬาเดินทางมาเพื่อแข่งขันกีฬาที่ประเทศไทยแล้ว สิ่งที่ตามมาคือ การท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ การช็อปปิ้ง ซื้อหาของฝาก ของที่ระลึก เพื่อติดมือกลับไปฝากญาติมิตรที่ประเทศของตน พ่อค้า แม้ขายเกิดรายได้ เกิดอาชีพที่สำคัญขึ้นมารองรับ เช่น อาชีพล่าม อาชีพแปลเอกสาร และอื่นๆ เพราะนักท่องเที่ยวหลายชาติ หลายภาษาต้องการผู้ที่เชี่ยวชาญภาษาของตน เพื่อคอยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและให้ข้อมูล ความรู้ต่างๆ หรือแม้กระทั่งการจับจ่ายซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้าน ก็ต้องการความเข้าใจในผลิตภัณฑ์นั้นๆว่าทำจากอะไร ใช้อย่างไรหรือแม้กระทั่งเรียกสิ่งของที่ต้องการซื้อว่าอะไร และอีกมากมาย ทำให้ต้องแปลข้อความดังกล่าวเป็นภาษาต่างๆมากมาย นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ ของสิ่งดีๆ ของอาชีพที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจของคนไทยนำพาให้ชาติไทยเจริญ เศรษฐกิจของคนไทยก้าวหน้า ก้าวไกลไปต่างแดน

Comments are closed.